نرم افزار کامفار چیست؟

نرم افزار کامفار Comfar چیست؟

نرم افزار کامفار چیست؟

  • 17 تیر 1394
  • 19840
نرم افزار کامفار Comfar چیست؟

کلمه کامفار Comfar مخفف عبارت انگلیسی Computer Model for feasibility Analysis and reporting بوده به معنای مدل کامپیوتری برای تجزیه و تحلیل امکان سنجی و گزارش دهی می باشد.


کلمه کامفار Comfar مخفف عبارت انگلیسی Computer Model for feasibility Analysis and reporting بوده به معنای مدل کامپیوتری برای تجزیه و تحلیل امکان سنجی و گزارش دهی است. این برنامه با هدف استاندارد کردن تعاریف و محاسبات ارزیابی های اقتصادی توسط سازمان یونیدو Unido سازمان ملل متحد تهیه گردید و علی رغم انتقاداتی که به نرم افزار کامفار وجود دارد به یکی از پروفروش ترین نرم افزارهای ارزیابی اقتصادی و بانکی در جهان تبدیل گردید. کامفار امکان شبیه سازی پروژه های سرمایه گذاری در کوتاه مدت و بلند مدت و تحلیل فرایندهای مالی را فراهم می سازد.

کامفار می تواند تجزیه و تحلیل اقتصادی انواع پروژه های ایجادی ، نوسازی ، توسعه ، سرمایه گذاری مشترک (joint venture) یا خصوصی سازی را انجام دهد.

از نظر مدیریتی تصمیم گیری در خصوص پذیرش و یا عدم پذیرش یک پروژه ، همواره با سوالات زیادی در خصوص ویژگی های پروژه و نتایج اجرای آن همراه بوده است. نرم افزار کامفار ابزاری برای ارزیابی مالی پروژه های سرمایه گذاری است که توسط آن می توان شاخص های مالی پروژه ها را محاسبه و تحلیل نمود و تاثیر تغییرات هر یک از پارامترهای ورودی سیستم را برفرایندهای مالی طرح بررسی کرد و در نهایت در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش پروژه تصمیم گیری کرد.

کامفار عملاً تجزیه و تحلیل پروژه های صنعتی و غیر صنعتی را ساده تر و دقیق تر کرده است. کامفار می تواند تجزیه و تحلیل اقتصادی انواع پروژه های ایجادی ، نوسازی ، توسعه ، سرمایه گذاری مشترک (joint venture) یا خصوصی سازی را انجام دهد. بدین ترتیب ، از این منظرکامفار به کارشناسان سازمان در حوزه توسعه سرمایه گذاری کمک می کند تا، بتوانند روند تحلیل طرح های مورد بررسی را به صورت کامل اجرا نمایند و در نهایت فضای مناسب برای تصمیم گیری در خصوص ارزیابی و یا اولویت بندی پروژه ها را در اختیار مدیران ارشد سازمان قرار دهند.
نرم افزار کامفار ابزاری برای ارزیابی مالی پروژه های سرمایه گذاری است که توسط آن می توان شاخص های مالی پروژه ها را محاسبه و تحلیل نمود و تاثیر تغییرات هر یک از پارامترهای ورودی سیستم را برفرایندهای مالی طرح بررسی کرد و در نهایت در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش پروژه تصمیم گیری کرد.

در طول زمان ویرایش های متفاوتی از کامفار به بازار آمده است که کامفار 3 Comfar Expert کامل ترین آنهاست.

ویژگی های نرم افزار کامفار :

الف – نرم افزار کامفار :

طرح تجاری و پیش بینی درآمد و برآورد هزینه های پروژه های صنعتی، معدنی، کشاورزی، زیر بنایی، دریانوردی و ... با استفاده از نرم افزار کامفار انجام می پذیرد. نرم افزار تخصصی کامفار یک برنامه کامپیوتری است که از طرح تحقیقات قبل از بهره برداری حمایت می کند و استفاده از آن سازماندهی و محاسبه گزارشات مالی و اقتصادی را آسان میسازد. این نرم افزار بر اساس مطالعات امکان سنجی و یا به عبارتی توجیه پذیری و یا قابل اجرا بودن و یا نبودن طرح و مطالعات فرصت یابی برای هر طرح صنعتی و معدنی طراحی گردیده است . نتایج این نرم افزار بیانگر جذابیت اقتصادی طرح بر اساس محدود و یا نامحدود بودن بودجه اقتصادی سازمان مجری می باشد.

ب – ورودی های نرم افزار کامفار :

تعریف پروژه – برنامه ریزی زمانی (فاز ساخت ، فاز بهره برداری) – محصولات – واحدهای پولی (واحد پول داخلی ، واحد پول خارجی) – تورم (داخلی و خارجی) – مشارکت ها (داخلی و خارجی) – تنزیل (نرخ تنزیل کل سرمایه گذاری، نرخ تنزیل سهام دار)

هزینه های ثابت سرمایه گذاری شامل : (خرید زمین محوطه سازی و بهبود زمین ، کارهای عمرانی و ساختمان ها، ماشین آلات و تجهیزات کارخانه، تجهیزات خدماتی و جانبی کارخانه ، حفاظت های زیست محیطی ، هزینه های سربار، هزینه های قبل از بهره برداری و هزینه های پیش بینی نشده)

هزینه تولید شامل: (مواد خام، ملزومات کارخانه، یوتیلیتی، انرژی، قطعات یدکی مصرف شده، تعمیرات و نگهداری، حق امتیاز، دستمزد، مالیات، هزینه سربار کارخانه، هزینه های اداری، هزینه های اجاره بلند مدت، هزینه های بازاریابی) – برنامه فروش (فروش داخلی و فروش خارجی) – سرمایه در گردش (موجودی کالا، مطالبات، تنخواه) – منابع تامین مالی (یارانه، آورده سهام دار ، وام کوتاه مدت و دراز مدت) – مالیات ، یارانه

ج – خروجی های نرم افزار کامفار :

-بررسی های مالی– برآورد سرمایه گذاری ثابت– برآورد سرمایه در گردش– برآورد هزینه سالیانه تولید– برآورد استهلاک سالیانه سرمایه گذاری – برآورد کل سرمایه مورد نیاز طرح – برآورد قیمت تمام شده به تفکیک هزینه ها – تعیین منابع تامین مالی طرح و هزینه مالی آن – تحلیل درآمدها و هزینه های طرح – تعیین عملکرد سود وزیان طرح برای کل سرمایه گذاری و آورده سهام – بررسی های اقتصادی – تعیین جریان خالص نقدی کل سرمایه گذاری – تحلیل جریان نقدینگی تنزیل شده DCF– نرخ بازده داخلی IRR – تعیین ارزش فعلی خالص (NPV)– تعیین نرخ و دوره بازگشت داخلی ( pbp) کل سرمایه – تعیین نرخ و دوره بازگشت داخلی برای آورده سهامداران – تعیین دوره بازگشت سرمایه – تحلیل نقطه سربسر– شاخص سود آوری PI – تحلیل حساسیت طرح به هزینه های پیش بینی نشده – انجام آنالیز حساسیت پروژه – تحلیل ریسک – تحلیل نسبتهای مالی – تحلیل اثرات متقابل طرحها (آنالیز تلفیقی) – تهیه صورت حساب های مالی

نرم افزارها و روش های مورد استفاده در مطالعه امکان سنجی مالی

تهیه شده در گروه تولید محتوی سپینود شرق
کلیه حقوق این وبسایت متعلق به موسسه سپینود شرق می باشد. .

 


 

 

نظرتان را ثبت کنید