از ایده تا اجرا از ایده تا اجرا

سپینود شرق یک موسسه بخش خصوصی است که در سال 1385 با هدف ارائه خدمات مشاوره سرمایه گذاری و مشاوره صنعتی به کارآفرینان و سرمایه گذاران تاسیس گردید.

ارائه ایده های سرمایه گذاری، مطالعه و استراتژی بازار، تدوین طرح توجیهی(امکان سنجی)، مشاوره جهت اخذ تسهیلات، تامین ماشین آلات و اجرای پروژه های صنعتی از جمله فعالیتهایی است که در سپینود شرق انجام می شوند.

در واقع سپینود شرق تلاش کرده است تا در همه مراحل مختلف فرآیند سرمایه گذاری ازایده تا اجرا درکنار سرمایه گذاران و کارآفرینان و پشتیبان آنان باشد.سپینود شرق یکی از شرکتهای مشاور طرح توجیهی است که باحضور در مجامع علمی و تخصصی، اخذ گواهینامه های معتبر علمی و جهانی و انجام پروژه های متنوع در زمینه های مشاوره ای و اجرایی شایستگی های خود را نشان داده است.

تجربه

ارزش‌گذاری یکی از موضوعات اساسی در مدیریت سرمایه‌گذاری بوده و این موضوع نقش عمده‌ای در تخصیص بهینه سرمایه ایفا می‌کند.

ارزش‌گذاری با هدف تعیین ارزش فعلی دارایی‌های مشهود و نامشهود یک کسب و کار یا شرکت صورت می‌گیرد. به عبارت دیگر، هدف، تعیین ارزش ...

مناطق آزاد تجاری با اعتقاد به این امر که سرمایه، موتور رشد و توسعه اقتصادی یک کشور باشد، شکل گرفته است. این مناطق ناحیه‌ای از ...