از ایده تا اجرا از ایده تا اجرا

سپینود شرق یک موسسه بخش خصوصی است که در سال 1385 با هدف ارائه خدمات مشاوره سرمایه گذاری و مشاوره صنعتی به کارآفرینان و سرمایه گذاران تاسیس گردید. ارائه ایده های سرمایه گذاری، مطالعه و استراتژی بازار، تدوین طرح توجیهی (امکان سنجی)، مشاوره جهت اخذ تسهیلات، تامین ماشین آلات و اجرای پروژه های صنعتی از جمله فعالیتهایی است که در سپینود شرق انجام می شوند.

در واقع سپینود شرق تلاش کرده است تا در همه مراحل مختلف فرآیند سرمایه گذاری ازایده تا اجرا درکنار سرمایه گذاران و کارآفرینان و پشتیبان آنان باشد. سپینود شرق یکی از شرکتهای مشاور طرح توجیهی است که باحضور در مجامع علمی و تخصصی، اخذ گواهینامه های معتبر علمی و جهانی و انجام پروژه های متنوع در زمینه های مشاوره ای و اجرایی شایستگی های خود را نشان داده است.

تجربه
مطالعه موردی امکان ‌سنجی هتل پیشنهادی در شهر چندلر ایالت تگزاس

نکات عمده و کلیدی طرح توجیهی جامع "ساخت هتل در شهر چندلر ایالت تگزاس" بررسی می شود.

طرح توجیهی ساختمان، 3 گام مهم در مطالعات امکان سنجی حوزه صنعت ساختمان

برای انجام مطالعات طرح توجیهی در صنعت ساختمان لازم است که مطالعات در سه بخش بازار، فنی و اقتصادی به صورت کامل مورد توجه قرار گیرد.

امکان سنجی پویا یا دینامیک (Dynamic Feasibility Study)- طرح توجیهی پویا

امروزه عدم نوسانات قیمتی و شرایط متغیر اقتصادی، ارزیابی مالی و تحلیل در مورد سرمایه گذاری را بسیار دشوار نموده است.

فرایند تهیه و تدوین طرح توجیهی فنی اقتصادی  بانکی

از آنجایی که تدوین طرح توجیهی جهت ارايه به بانک با توجه به امکانات، شرایط و مشخصات هر متقاضی متفاوت است؛ لازمه تدوین طرح ها، مدارک و مستندات متقاضی ...