سرمایه در گردش (Working Capital)

اندازه گیری توانایی مالی یک شرکت را سرمایه در گردش گویند

فرهنگ اصطلاحات سرمایه گذاری(Investopedia)همه ویدئوها ...

ویدئوهای مرتبطهمه ویدئوها ...

برچسب‌ها