نحوه بررسی و ارزیابی طرح سرمایه گذاری

نحوه بررسی و ارزیابی طرح سرمایه گذاری

در مطالعه توجیهی پس از بررسی مسائل طرح و راه حل های مختلف سرانجام برای هر یک از آنان یک راه حل معینی انتخاب و در گزارش طرح به عنوان پیشنهاد درج می گردد .

  • 19 اردیبهشت 1394
  • 14670
نحوه بررسی و ارزیابی طرح سرمایه گذاری

در مطالعه توجیهی پس از بررسی مسائل طرح و راه حل های مختلف سرانجام برای هر یک از آنان یک راه حل معینی انتخاب و در گزارش طرح به عنوان پیشنهاد درج می گردد .

به منظور بررسی و ارزیابی فنی ، مالی و اقتصادی سرمایه گذاری ها ، چارچوب کلی و رئوس مطالبی که باید آورده شود به طور خلاصه به شرح زیر می باشد :

در مطالعه توجیهی پس از بررسی مسائل طرح و راه حل های مختلف سرانجام برای هر یک از آنان یک راه حل معینی انتخاب و درگزارش طرح به عنوان پیشنهاد درج می گردد . به منظور بررسی و ارزیابی فنی ، مالی و اقتصادی سرمایه گذاری ها ، چارچوب کلی و رئوس مطالبی که باید آورده شود به طور خلاصه به شرح زیر می باشد :

 

1- سابقه وتاریخچه طرح شامل نام و نشانی پیشنهاددهنده طرح ، جهت گیری طرح ، جهت گیری بازار ، سیستم های اقتصادی و صنعتی که موید طرح و سابقه آن می باشد .

2- بازار و ظرفیت تولیدی شامل میزان تقاضای سالانه برای محصول، میزان و قیمت فروش پیش بینی شده سالانه، برنامه تولید سالانه، ظرفیت تولیدی مورد انتظار سالانه می باشد، و اشاره به ظرفیت اسمی، عملی و عادی سالانه.

3- مواد اولیه و سایرمنابع مورد نیاز سالانه شامل مواد اولیه اصلی، مواد کمکی، ملزومات مصرفی و مصرف آب و برق و سوخت و نیرو می باشد.

4- محل احداث و منطقه طرح اشاره می شود.

5- مهندسی طرح در این قسمت طراحی ، دامنه طرح ، فناوری که انتخاب گردیده مشخص می شود و فهرست خلاصه ای از تجهیزات و انواع ساختمان ها (شامل تولیدی، خدماتی و غیر تولیدی) و مصالحی که به کار خواهد رفت و تاسیسات مورد نیاز، ابزار آلات و وسایل آزمایشگاهی، وسایط نقلیه و سایر دارایی های مشهود عنوان می شود.

6- نیروی انسانی مورد نیاز، نوع کارگران (از نظر ماهر ، نیمه ماهر و ساده)، تعداد مورد نیاز به تفکیک واحدهای تولیدی، خدمات تولیدی و غیر تولیدی اشاره می شود.

7- سازمان دهی، هزینه های سربار به اختصار اشاره می شود.

8- جدول زمان بندی اجرای طرح شامل مدت لازم برای نصب و احداث طرح و مدت لازم برای راه اندازی و بهره برداری آزمایشی محصولات تولیدی

9- ارزیابی مالی و اقتصادی طرح شامل موارد زیر می باشد .

1-9- کل هزینه های سرمایه گذاری همراه با متراژ مورد نیاز زمین و بنای ساختمان ها و مشخصات فنی ماشین آلات و تجهیزات و مبلغ برآوردی آن که شامل موارد ذیل می شود :

 

الف ) سرمایه گذاری های ثابت

* زمین و محوطه سازی و آماده سازی محل طرح

* ساختمان ها

* ماشین آلات

* تاسیسات ( شامل آب ، برق ، حرارتی ، مخابراتی و ایمنی )

* فناوری و تجهیزات

* وسایط نقلیه و ابزار آلات و وسایل آزمایشگاهی

* اثاثیه و منصوبات

* سایر دارایی های مشهود

* دارایی های نامشهود

مطالب زیر برای مطالعه پیشنهاد می شوند :

 

نحوه بررسی و ارزیابی طرح سرمایه گذاری

چگونه طرح های توجیهی توسط بانک بررسی و ارزیابی میشوند؟

اهداف ارزیابی پیامد های زیست‌محیطی در مطالعات امکانسنجی

ارزیابی طرح‌های توجيهی فنی-اقتصادی طرح‌ها در سيستم بانكی

روش های ارزیابی مالی و اقتصادی طرحهای سرمایه گذاری - روش ایستا و روش پویا

 

ب ) سرمایه در گردش مورد نیاز

* مواد اولیه مورد نیاز یک ماه تا چهار ماه براساس نوع و محل تامین آن و ظرفیت مورد انتظار

* هزینه های جاری ( شامل دستمزد مستقیم ، هزینه های سربار ، هزینه های عملیاتی و هزینه های مالی ) برای یک ماه

* مطالبات تجاری نسبت به مدت فروش نسیه

*  کالای در جریان ساخت با توجه به نوع و فرایند تولید

* کالای ساخته شده ( به میزان مورد نیاز )

 

ج)جمع کل سرمایه گذاری

2-9- شیوه های تامین مالی طرح شامل تامین مالی و اثرات مربوط به هزینه تامین مالی، بازپرداخت اصل و بهره وام، مقررات مربوط به تامین مالی، محاسبات و تحلیل های مربوط به قدرت بازپرداخت اصل و بهره وام .

 

3-9- کل هزینه های تولیدی در ظرفیت های عادی و ظرفیت مورد انتظار، اطلاعات مربوط به بهای تمام شده کالای ساخته شده و هزینه یک واحد محصول، هزینه های اداری و توزیع و فروش برآورد می شود.

 

4-9- صورت های مالی مورد نیاز شامل صورت حساب سود و زیان، صورت جریان وجوه نقد، ترازنامه برای پنج سال پیش بینی می شود (براساس ظرفیت های مورد انتظار تولید)، نسبت های مالی و تجزیه و تحلیل های اقتصادی و مالی طرح در این قسمت اشاره می شود .

 

5-9- ارزیابی مالی و اقتصادی، در این قسمت اطلاعات مربوط به مسائل ذیل منعکس می گردد:

* ارزش فعلی خالص، نرخ بازده داخلی و شاخص سود آوری

* نرخ بازده سرمایه گذاری ، دوره برگشت سرمایه با توجه به نرخ تنزیل ، نرخ بازده حسابداری و نرخ بازده اقتصادی

* ارزش افزوده اقتصادی ، صرفه جویی ارزی ، سهم منابع داخلی

* تحلیل نقطه سربه سر ، تحلیل حساسیت ها ، تحلیل ریسک ، حاشیه ایمنی

 

نتیجه گیری شامل امتیازهای عمده طرح ، کاستی ها و محدودیت های عمده طرح و حدود امکان اجرای طرح در این قسمت اشاره می شود .

 

 

 

نظرتان را ثبت کنید