چگونه طرح های توجیهی توسط بانک بررسی و ارزیابی میشوند؟

چگونه طرح های توجیهی توسط بانک بررسی و ارزیابی میشوند؟

بررسی و ارزیابی طرح های توجیهی توسط سیستم بانکی

  • 6 دی 1394
  • 9260
چگونه  طرح های توجیهی توسط  بانک بررسی و ارزیابی میشوند؟

مواردی که در ارزیابی طرح ها توسط سیستم بانکی مورد بررسی قرار می گیرد

ارزیابی بازده اقتصادی طرح توجیهی فنی – اقتصادی بر اساس متد های ارزیابی بودجه بندی سرمایه ای مدرن و کلاسیک و بررسی از دو دیدگاه خرد و کلان و تبیین و تشریح مفروضات اولیه از جمله نرخ تنزیل، نرخ تورم، جریانات نقدی آتی بر مبنای تصمیم گیری منطقی و عقلایی

* موضوع طرح توجیهی و اهداف آن

* مشخصات طرح توجیهی فنی – اقتصادی از لحاظ محل اجرای پروژه ، مساحت زمین، موقعیت جغرافیایی، شرایط اقلیمی، درجه حرارت منطقه، میزان بارندگی و رطوبت نسبی

 

  محل اجرای طرح

* تبیین طرح توجیهی فنی – اقتصادی از لحاظ مجری پروژه، مدیریت پروژه در زمان ساخت، بهره برداری و مدت اجرای پروژه ی طرح توجیهی فنی – اقتصادی

* میزان سرمایه گذاری مورد نیاز طرح توجیهی فنی – اقتصادی از لحاظ سرمایه در گردش، سود دوران مشارکت و هزینه های مقدماتی

* منابع تامین سرمایه گذاری طرح توجیهی فنی – اقتصادی از لحاظ تسهیلات اعتباری منابع داخلی بانک، تسهیلات اعتباری سهم وزارت نیرو و اعتبارات سازمان آب و برق

 

* تهیه گزارش طرح توجیهی فنی – اقتصادی بر اساس استاندارد های شناخته شده و رایج در تدوین گزارش های امکان سنجی

* ارزیابی بازده اقتصادی طرح توجیهی فنی – اقتصادی بر اساس متد های ارزیابی بودجه بندی سرمایه ای مدرن و کلاسیک و بررسی از دو دیدگاه خرد و کلان و تبیین و تشریح مفروضات اولیه از جمله نرخ تنزیل، نرخ تورم، جریانات نقدی آتی بر مبنای تصمیم گیری منطقی و عقلایی

* معرفی تهیه کننده طرح توجیهی فنی – اقتصادی

* در صورتیکه تهیه کننده ی طرح یکی از موسسات معتمد بانک باشد، گزارش ارسالی باید با مهر و امضای معتبر شرکت مربوطه به بانک ارائه گردد و در صورتیکه اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری آن را تهیه کرده باشند، نام و مشخصات و سوابق تجربیات وی را ضمیمه گزارش طرح توجیهی فنی – اقتصادی، به بانک ارائه نمایند.

* تبیین دقیق و کامل طراحی ها و محاسبات فنی و تکنیکی طرح توجیهی فنی – اقتصادی و پیش بینی همه الزامات فنی و مهندسی و تجهیزات و خطوط تولید تامین کننده آب،برق، مخابرات و سایر امکانات پشتیبانی.

* مشخصات و برآورد هزینه کلی طرح توجیهی فنی – اقتصادی، هزینه های جاری طرح توجیهی، هزینه های اداری و پرسنلی، میزان ارزش و تولیدات سالانه و تائید آن از سوی مشاور طرح توجیهی فنی – اقتصادی

* برآورد منابع مالی و ريالی طرح توجیهی فنی – اقتصادی، پیش بینی حساب سود و زیان، پیش بینی گردش وجوه نقد، پیش بینی تراز نامه در سالهای اجرای طرح توجیهی فنی– اقتصادی، ترکیب منابع و محل تامین هر یک از منابع، ترکیب ابزار ها و قراردادهای تیپ مورد نیاز برای تامین آن منابع، هزینه های مالی برآوردی، سهم بانک از مجموع منابع مالی مورد نیاز طرح توجیهی فنی – اقتصادی، همچنین تبیین مصارف سرمایه ای به تفکیک سرمایه ی در گردش و دارایی ها سرمایه ای. گزارش های ارزیابی قابل قبول به یکی از روش های شاخص تنزیلی مانند: خالص ارزش فعلی NPV ، نرخ بازده داخلی  IRR ، دوره ی بازگشت سرمایه، نرخ بازده حسابداری P.F.S خواهد بود و تحلیل بودجه بندی سرمایه ای با ترکیبی از روش های فوق قابل انجام خواهد بود.

* تشریح وضعیت حقوقی طرح از نظر وضعیت حقوقی طرح توجیهی فنی – اقتصادی از نظر مالکیت اجرای پروژه ، وثایق و تضمین بازپرداخت تسهیلات اعطایی

* چنانچه اجرای طرح توجیهی فنی – اقتصادی مستلزم خرید ارزی ماشین آلات، مواد، مصالح و قطعات وارداتی، خدمات مهندسی، دانش فنی و با حق امتیاز (لیسانس) باشد تبیین دلایل و الزامات تامین آن نیازمندی ها از خارج کشور و روش مورد نظر برای انتخاب فروشنده یا تامین کننده کالا و خدمات وارداتی به همراه برآورد هزینه ها

* تشریح روش های عملیات اجرایی و اطمینان از شروع به موقع طرح و تکمیل کار

* تهیه و ارائه فهرستی از مقدمات، پیش نیاز ها و مجوزهای مربوط به اجرای طرح به انضمام الزامات و راهکارهای تامین آنها

* چنانچه تامین برخی از نیازمندی ها و یا مجوز های مورد نیاز با مشکل مواجه شده و احتمال تاخیر پروژه به دلیل ضرورت تامین آنها وجود داشته باشد، این موضوع باید به طور کامل تشریح شده و میزان تاخیر احتمالی، همچنین برآورد آثار هزینه ای متحمل ناشی از تاخیر و سایر آثار تبعی به طور کامل و روشن توضیح داده شود.

* تبیین مدیریت جامع ریسک برای اطمینان بیشتر از اجرای صحیح و کامل طرح توجیهی فنی – اقتصادی و کنترل نااطمینانی ها و شناسایی ریسک ها و مخاطرات اصلی مربوط به طرح، احتمال وقوع هر یک از وقایع احتمالی با توجه به تحلیل های کیفی و کمی (مانند ارزش در معرض خطر) و روش های مهار ریسک ها و در نهایت هزینه های پوشش ریسک

 

* گزارش طرحهای توجیهی فنی – اقتصادی پیشنهادی به بانک از لحاظ عناوین و طبقه بندی مطالب، بایستی حاوی موارد فوق باشد. لیکن حجم مطالب و عمق بررسی ها و دقت محاسبات و مستندات مربوطه، متناسب با حجم و ظرفیت و میزان سرمایه گذاری تهیه می شود بدیهی است ارائه گزارش مستند و دقیق حاوی نکات فوق الذکر و متناسب با اندازه و حجم پروژه، مبنای تصویب اعتبارات طرح ها خواهد بود.


آرشیو مقالات

تهیه شده در گروه تولید محتوی سپینود شرق
کلیه حقوق این وبسایت متعلق به موسسه سپینود شرق می باشد. 

 

نظرتان را ثبت کنید