• عضویت در اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی تهران

  عضویت در اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی تهران

  حضور در نمایشگاهها

  حضور در نمایشگاهها      اولین نمایشگاه دستاوردهای بومی سازی و خودکفایی صنعت و معدن، مصلای تهران، دی ماه 89[عکس]
      نمایشگاه علم تاعمل معاونت علمی ریاست جمهوری، مصلای تهران، آبان ماه92[عکس]
      نمایشگاه آکوستیک و ارتعاشات، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، دی ماه 92
      حامی پنجمین نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری کشور ، جزیره کیش، بهمن ماه 92 [عکس]
      حامی اولین سمپوزیم بین المللی گردشگری ورزشی، اصفهان، اردیبهشت93
      حضور در هشتمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه، خرداد93[عکس]

   مشاور علمی نهمین نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری کشور ، جزیره کیش، آبان 96 [عکس]

  مشاور علمی دهمین نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری کشور ، جزیره کیش، مهر وآبان 97 [عکس]

  مشاور علمی یازهمین نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری کشور ، جزیره کیش، مهر وآبان 98  [عکس]

  حضــور در نمایشــگاه تخصصــی حمایــت از ســاخت داخـل در صنعـت پتروشـیمی بـا تمرکـز بـر شـرکت صنایـع پتروشــیمی خلیــج فــارس ،بهمــن 98  [عکس]

 • گواهی حسن انجام کار

  گواهی حسن انجام کار

   

  گواهی حسن انجام کار برخی شرکتهایی که  کارفرمای سپینود شرق بوده اند به شرح زیر است :

  ادامه

   

  اخذ گواهینامه کیفیت ISO 9001:2008از ITCC انگلستان

  اخذ گواهینامه کیفیت ISO 9001:2008از ITCC انگلستان

  بی‌تردید یکی از رموز موفقیت، رسیدن به کیفیت مطلوب و ارتقاء دایمی آن است. توسعه استانداردهای مختلف در زمینه کیفیت در واقع حاصل اهمیتی است که دانش مدیریت امروز برای بهبود مستمر کیفیت قایل شده است. سپینود شرق در سال 1389 موفق به دریافت گواهینامه بین‌المللی سیستم مدیریت کیفیت بر مبنای استاندارد ISO 9001:2008 از ITCC انگلستان شد.