فرمت طرح توجیهی بانک های عامل

فرمت طرح توجیهی بانک های عامل

طرح توجیهی یا به عبارت دیگر مطالعه امکانسنجی، ارزیابی عملی یک پروژه سرمایه¬گذاری پیشنهادی است.

  • 19 بهمن 1395
  • 16165
فرمت طرح توجیهی بانک های عامل

طرح توجیهی یا به عبارت دیگر مطالعه امکانسنجی، ارزیابی عملی یک پروژه سرمایه گذاری پیشنهادی است.

یکی از مهم ترین ارکان اجرای هر پروژه سرمایه گذاری تامین سرمایه مالی آن می باشد؛ این موضوع به روشهای مختلفی نظیر سرمایه شخصی، استقراض، استفاده ازتسهیلات مالی بانک‌های دولتی و خصوصی انجام می‌شود. درکشور ما جذب سرمایه ازطریق بانک‌ها به صورت وام از مرسوم‌ترین روش‌های تامین سرمایه برای انجام طرح‌های اقتصادی است. متقاضیان استفاده از این روش با ارائه طرح توجیهی تهیه شده برای پروژه مورد نظر به بانک‌های عامل، درخواست دریافت تسهیلات مالی را می دهند. پس از ارائه درخواست دریافت تسهیلات توسط متقاضی بانک مورد نظر به بررسی و ارزیابی طرح توجیهی و سایر مستندات مورد نیاز می پردازد.

طرح توجیهی یا به عبارت دیگر مطالعه امکانسنجی، ارزیابی عملی یک پروژه سرمایه گذاری پیشنهادی است. طرح توجیهی برای تعیین و بررسی نقاط قوت و ضعف و چالش‌های پیش روی یک پروژه اقتصادی تهیه می‌شود. در واقع ما با تهیه طرح توجیهی میزان موفقیت و یاعدم موفقیت یک پروژه را مورد ارزیابی قرار می‌دهیم. یکی از مهم ترین ارکان اجرای هر پروژه سرمایه گذاری تامین سرمایه مالی آن می باشد؛ این موضوع به روشهای مختلفی نظیر سرمایه شخصی، استقراض، استفاده ازتسهیلات مالی بانک‌های دولتی و خصوصی انجام می‌شود. درکشور ما جذب سرمایه ازطریق بانک‌ها به صورت وام از مرسوم‌ترین روش‌های تامین سرمایه برای انجام طرح‌های اقتصادی است.

 


متقاضیان استفاده از این روش با ارائه طرح توجیهی تهیه شده برای پروژه مورد نظر به بانک‌های عامل، درخواست دریافت تسهیلات مالی را می دهند. پس از ارائه درخواست دریافت تسهیلات توسط متقاضی بانک مورد نظر به بررسی و ارزیابی طرح توجیهی و سایر مستندات مورد نیاز می پردازد.

 

فرمت امکان سنجی و طرح توجیهی بانک صنعت و معدن

فرمت امکان سنجی و طرح توجیهی بانک ملی

فرمت طرح توجیهی برای شهرداری ها(Pdf)

فرمت امکان سنجی و طرح توجیهی بانک ملت

 


یکی از موارد مهم در ارزیابی طرح توجیهی توسط بانک فرمت نگارش آن می‌باشد. درواقع بانک‌ها فقط طرح‌هایی را واجد شرایط اخذ وام قرار می‌دهند که مطابق با فرمت طرح توجیهی پیشنهادی و مورد نظر آنها باشد. با توجه به تعدد بانک‌های ارائه دهنده تسهیلات و تفاوت در فرمت‌های مدنظر هر یک ازبانک‌ها  لازم است متقاضیان دریافت تسهیلات، طرح توجیهی مورد نظر خود را مطابق فرمت‌های مورد نظر هر یک از بانک‌ها تهیه کرده  و به همراه درخواست دریافت تسهیلات خود ارائه دهند.


با توجه به لزوم ارائه طرح‌ها در فرمت مورد تایید بانک‌ها و همچنین جزییات و تنوع زیاد فرمت‌های طرح توجیهی، استفاده از موسسات مشاوره سرمایه گذاری در نگارش و تهیه طرح‌های توجیهی گزینه مناسبی برای صاحبان طرح ها  می‌باشند. زیرا این موسسات با تجربه فعالیت دراین حوزه و نگارش طرح ها با استاندارد مورد نظر بانک‌ها آشنایی کامل داشته و می توانند نقش موثری درتسریع انجام پروژه و تامین سرمایه آن داشته باشند.

 

 

تهیه شده در گروه تولید محتوی سپینود شرق

کلیه حقوق این وبسایت متعلق به موسسه سپینود شرق می باشد. .

 

نظرتان را ثبت کنید