فرمت طرح توجیهی برای شهرداری ها(Pdf)

  • 26 تیر 1398
  • 5472
فرمت طرح توجیهی برای شهرداری ها(Pdf)

فرمت طرح توجیهی برای شهرداری ها(Pdf)

فرمت طرح توجیهی شهرداری ها فرمت خاصی است که بسیار نزدیک به فرمت بانک صنعت و معدن است . اما در این فرمت طرح توجیهی تحلیل swot نیز مورد بررسی قرار میگیرد. 

موسسه سپینود شرق آماده تهیه هرنوع طرح توجیهی با فرمت های مختلف است . 

 

برچسب ها :

نظرتان را ثبت کنید