از ایده تا اجرا از ایده تا اجرا

سپینود شرق یک موسسه بخش خصوصی است که در سال 1385 با هدف ارائه خدمات مشاوره سرمایه گذاری و مشاوره صنعتی به کارآفرینان و سرمایه گذاران تاسیس گردید.

ارائه ایده های سرمایه گذاری، مطالعه و استراتژی بازار، تدوین طرح توجیهی(امکان سنجی)، مشاوره جهت اخذ تسهیلات، تامین ماشین آلات و اجرای پروژه های صنعتی از جمله فعالیتهایی است که در سپینود شرق انجام می شوند.

در واقع سپینود شرق تلاش کرده است تا در همه مراحل مختلف فرآیند سرمایه گذاری ازایده تا اجرا درکنار سرمایه گذاران و کارآفرینان و پشتیبان آنان باشد.سپینود شرق یکی از شرکتهای مشاور طرح توجیهی است که باحضور در مجامع علمی و تخصصی، اخذ گواهینامه های معتبر علمی و جهانی و انجام پروژه های متنوع در زمینه های مشاوره ای و اجرایی شایستگی های خود را نشان داده است.

تجربه

احداث پالایشگاه مقیاس کوچک (مینی ریفاینری) به همراه سهم بازار و پیش بینی سرمایه گذاری در این طرح را در این مقاله بررسی می کنیم .

احداث واحد صنعتی تولید کامپاند و گرانول و مستربچ پلیمری که به همراه گزارشی از بررسی بازار تولید کامپاند و گرانول را بررسی می ...

احداث واحد تولید قطعات کامپیوتری که می تواند بستر خوبی برای سرمایه گذاری باشد را در این مقاله از سپینود شرق به طور دقیق بررسی ...

احداث واحد آسیاب سیمان که می تواند طرح دآمدزایی خوبی باشد را در این مقاله از گروه تحقیقاتی سپینود شرق بررسی می کنیم