از آنجا که منابع بانک ها محدود است، تصمیم گیری برای اعطای وام یا تسهیلات توسط بانکها به متقاضیان ، بر اساس محاسبات موجود در طرح توجیهی انجام میشود.

نوشتن طرح توجیهی برای دریافت تسهیلات یا وام بانکی

  • 16 اردیبهشت 1398
  • 29125
نوشتن طرح توجیهی برای دریافت تسهیلات یا وام بانکی

طرح های توجیهی با هدف جذب سرمایه گذار، اخذ تسهیلات، اخذ جواز تاسیس، اخذ موافقت اصولی ، اخذ مجوز از مناطق آزاد نوشته میشوند .

طرحهای توجیهی که برای بانک نوشته میشود، نشان می دهد متقاضی از لحاظ اهلیت و صلاحیت مدیران، شاخص های مالی و سود آوری، توانایی کافی در بازپرداخت تسهیلات را داراست. طرح هایی با سود مناسب و ریسک کم ، طرحهای مناسبی برای بانکها هستند.

مهم ترین چالش سرمایه گذاران جهت راه اندازی و تداوم و توسعه کسب و کار "تامین مالی" است. یکی از روش های تامین مالی پروژه ها تسهیلات بلند مدت و کوتاه مدت از بانکها است. این تسهیلات برای رفع نیازهای سرمایه¬گذاری ثابت و سرمایه در گردش و تامین هزینه های جاری تخصیص داده می شود. در شرایطی که متقاضی اقدام به اخذ وام میکند، بانکها و موسسات اعتباری به عنوان یکی از ذی نفعان پروژه یا شریک آتی پروژه به طرح توجیهی نیاز دارند. از این رو متقاضیان دریافت وام به منظور اخذ تسهیلات باید طرح توجیهی یا گزارش امکان سنجی به بانکها و موسسات اعتباری ارائه کنند.

 

طرح های توجیهی با هدف جذب سرمایه گذار، اخذ تسهیلات، اخذ جواز تاسیس، اخذ موافقت اصولی ، اخذ مجوز از مناطق آزاد نوشته میشوند . هر طرح توجیهی، توجیه پذیری طرح را از سه منظر بازار، فنی و مالی بررسی می کند. مشاور طرح توجیهی پس از نیاز سنجی و شناسایی گروه های مختلف مشتریان تدوین طرح توجیهی را انجام میدهد.

 

 فرمت طرح توجیهی بانک های عامل

 

از آنجا که منابع بانک ها محدود است، تصمیم گیری برای اعطای وام یا تسهیلات توسط بانکها به متقاضیان ، بر اساس محاسبات موجود در طرح توجیهی انجام میشود. به همین دلیل طرح های توجیهی که برای بانک ها نوشته می-شوند، باید منطبق بر استانداردها و فرمتهای بانکی باشند.


چنانچه پروژه مورد نظر از اولویت های بانک باشد، طرح توجیهی آن مورد بررسی قرار میگیرد. طرحهای توجیهی که برای بانک نوشته میشود، نشان می دهد متقاضی از لحاظ اهلیت و صلاحیت مدیران، شاخص های مالی و سود آوری، توانایی کافی در بازپرداخت تسهیلات را داراست. طرح هایی با سود مناسب و ریسک کم ، طرحهای مناسبی برای بانکها هستند.


بانکهای مختلف رویه های متفاوتی برای اعطای وام به طرح های اقتصادی دارند. از این رو برای ارزیابی طرحهای توجیهی فرمتها و استانداردهای متفاوتی تعریف کرده اند.


جهت تکمیل پروژه های اقتصادی، افزایش تولید و اشتغال، نهادهای مختلف از جمله تسهیلات اشتغال فراگیر و اشتغال روستایی با فرمهای سامانه کارا ، صندوق توسعه ملی توسط بانک های عامل ، صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک (صحا)، صندوق توسعه صنایع دریایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت با تسهیلات طرح رونق تولید اقدام به اعطای تسهیلات نموده اند.


طرحهای توجیهی که برای بانکها، موسسات مالی و صندوق ها تدوین میشوند باید بر اساس فرمت اختصاصی بانک ها تهیه شوند. برای اطلاعات بیشتر به فرمتهای طرح توجیهی بانکها مراجعه شود.


موسسات و شرکتهایی که برای بانک طرح توجیهی(مشاور طرح توجیهی) تهیه میکنند باید توسط کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی تعیین صلاحیت و رتبه‌بندي شوند.

 

موسسه مطالعات راهبردی سپینود شرق با انجام بیش از 350 طرح توجیهی در زمینه های مختلف صنعتی،خدماتی،گردشگری دارا بودن رتبه الف از کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی آماده تدوین طرح های توجیهی برای اخذ وام و دفاع از طرح ارائه شده در بانک و همراهی متقاضی تا اتمام فرآیند اخذ تسهیلات می باشد.

 

 

تهیه شده در گروه تولید محتوی سپینود شرق

کلیه حقوق این وبسایت متعلق به موسسه سپینود شرق می باشد. 

نظرتان را ثبت کنید