مطالعات امکان سنجی در پروژه های عمومی و خصوصی (PPP)

  • 5 اسفند 1396
  • 5036
مطالعات امکان سنجی در پروژه های عمومی و خصوصی (PPP)

مشارکت عمومی و خصوصی دارای انواع گوناگونی است که می تواند شامل مالکیت بخش خصوصی در حالت فعالیت های شهری یا ارائه مشاوره بین بخش های عمومی و خصوصی و سایر خدمات دیگر باشد که به عقد قرارداد بین بخش های عمومی و خصوصی برای توسعه زیرساخت ها و یا ارائه خدمات منجر می شود.

برای کاهش هر گونه خطر مرتبط با چنین پروژه هایی، باید یک چارچوب قانونی مناسب ایجاد شود که شامل تعهدات دو طرف پروژه (بخش خصوصی و دولتی)  و جزئیات و اطلاعات بیشتر انجام پروژه نظیر نحوه پیاده سازی پروژه، ساختارهای تامین مالی و اهمیت پروژه است.

مشارکت عمومی و خصوصی دارای انواع گوناگونی است که می تواند شامل مالکیت بخش خصوصی در حالت فعالیت های شهری یا ارائه مشاوره بین بخش های عمومی و خصوصی و سایر خدمات دیگر باشد که به عقد قرارداد بین بخش های عمومی و خصوصی برای توسعه زیرساخت ها و یا ارائه خدمات منجر می شود. مهمترین نکته در اجرای پروژه های PPP این است که همه شرایط و ضوابط، وظایف و مسئولیت ها، ارزیابی ریسک ها، تعیین مکانیزم پرداخت و حل و فصل اختلافات و غیره در قرار داد بین شرکای عمومی و خصوصی ذکر و تنظیم شود.

برای کاهش هر گونه خطر مرتبط با چنین پروژه هایی، باید یک چارچوب قانونی مناسب ایجاد شود که شامل تعهدات دو طرف پروژه (بخش خصوصی و عمومی)  و جزئیات و اطلاعات بیشتر انجام پروژه نظیر نحوه پیاده سازی پروژه، ساختارهای تامین مالی و اهمیت پروژه است.

دستورالعمل های مطالعات امکان سنجی(طرح توجیهی) در قراردادهای PPP این توانایی را به شرکت ها می دهد تا بتوانند به فعالیت های زیر بپردازند. 

•اجرای بررسی های اولیه پروژه ها برای برگزیدن آنها به عنوان یک قرارداد PPP

•انجام یک مطالعه امکان سنجی اولیه برای درک بیشتر مفهوم پروژه قبل از انجام مطالعه امکان سنجی جامع و شناسایی پتانسیل های طرح

•ارزیابی ریسک

•انجام ارزیابی صلاحیت 

•یک مطالعه امکان سنجی ، هرگونه فعالیت به روی پروژه PPP را بر اساس برآورد هزینه ها، میزان ریسک و ارزش پول ارزیابی می کند و فعالیت روی پروژه را تضمین می کند.

 

برای اطلاعات بیشتر در این زمینه به مطالب زیرمراجعه فرمایید.

 انواع فرایند ارزیابی صلاحیت (Due Diligence)

روش ساخت- بهره برداری و انتقال (BOT)

تامین مالی پروژه ای

 

ارزش پول

به معنای تضمین عملکرد سازمانی یا استفاده از اموال عمومی توسط یک شرکت خصوصی می باشد که در قالب یک توافق نامه PPP در آمده که حاصل نرخ سود خالص آن بر اساس هزینه ها، ریسک، قیمت محاسبه شده و به طور کلی نشان می دهد که ارزش پول موجود بیشتر از مقدار آن در آینده می باشد.

 

نوع پروژه 

پروژه های مهم در زمینه شهر سازی و شهرداری، توزیع و شبکه آب، مدیریت پسماند و بازیافت، احداث جاده و پل، خدمات لجستیک، زیر ساخت های ارتباطی، پارک های صنعتی، توسعه مکانهای اسکان افراد کم درآمد جامعه و ...

این نوع پروزه ها به عنوان بهترین معیار برای توافق نامه های PPP تعیین شده اند، ارزیابی پروژه ها  بیشتر شامل هزینه کامل / سود و زیان است؛ که البته ممکن است الزامات خاصی برای پروژه های خاص وجود داشته باشد که باید در نظر گرفته شود.

 

خلاصه آنالیزهای فرآیند

هدف از اجرای مطالعات امکان سنجی(طرح توجیهی) در راستای تجهیز کردن موسسه ها و شرکت ها با تهیه اطلاعات و مطالعات امکان سنجی مناسب برای انتخاب بهترین طرح های PPP می باشد.

از جمله فعالیت های مهم برای انتخاب پروژه ها عبارتند از:

1.بررسی های اولیه و شناسایی پروژه 

2.مطالعه امکان سنجی اولیه (Pre- feasibility)

3.مطالعه امکان سنجی جامع

 

چرخه عمر و مطالعه امکان سنجی پروژه های PPP

سیکل عمر پروژه های امکان سنجی در چهار فاز می باشد دستورالعملهای ذکر شده مطالعه امکان سنجی(طرح توجیهی) در فاز اول و دوم پروژه های PPP آمده است.

 

فاز اول (شروع)

مطالعه گزینه های مورد نظر پروژه PPP

ثبت پروژه PPP در IPDF

تعیین مدیر پروژه 

انتصاب مشاور قرارداد و پیش نویس مرجع قرارداد

انجام مذاکرات و تنظیم نهایی قرارداد با مشاور قرارداد

 

فاز دوم (مطالعه امکان سنجی)

مطالعه امکان سنجی(طرح توجیهی)

•بررسی روش های انجام پروژه 

•ارزیابی صلاحیت پروژه 

•ارزیابی ارزش پروژه

•ارزیابی اقتصادی

•نقشه و نحوه تدارکات

ارزیابی توصیه های مشاور قرارداد

تخمین میزان پایداری تامین مالی و امتیازات مورد نیاز

آزمایش بازار

بازبینی نتایج آزمایش بازار

تعیین پارامترهای نهایی PPP

بازبینی پروژه توسط کمیته IPDF طرح توجیهی 

ارائه پیشنهادات نرخ ثابت بلند مدت به IPFF برای جبران میزان اختلافات در بازار

ارسال پروژه به کمیته تامین مالی اختلافات بازار (IPDF/TA) در صورت لزوم

 

فاز سوم (تدارکات)

پیش نویس اسناد مناقصه (RFQ, RFP)

طرفین واجد شرایط (IPDF/TA/I)

ارسال درخواست اجرا به همراه یک قرار داد پیش نویس  (IPDF/TA/I)

دریافت پیشنهادات  (IPDF/TA/I)

ارزیابی و مقایسه پیشنهادات با یکدیگر به کمک مطالعات امکان سنجی (IPDF/TA/I)

انتخاب بهترین پیشنهاد و شروع مذاکرات (IPDF/TA/I)

نهایی کردن قرار داد و امضا (IPDF/TA/I/MOF/Private Party)

ارائه موضوع مورد مطالعه (Case study)

 

فاز چهارم

توسعه 

تحویل (تسلیم)

خروج( پایان قرارداد)

باید در نظر داشت که مطالعات امکان سنجی(طرح توجیهی) مشارکت های عمومی و خصوصی (PPP) در خصوص پروژه هایی که شرکت های خصوصی به تنهایی قادر به اجرای آنها می باشند، انجام نمی شوند و صرفا پروژه هایی که از سوی دولت در راستای توسعه  و پیشرفت ارائه می شوند مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرند.

برای اطلاعات بیشتر در این زمینه به مطلب جمع آوری داده ها برای مطالعه امکان سنجی (طرح توجیهی) مراجعه فرمایید.

 

IPDF: infrastructure project development facility (تسهیلات توسعه پروژه های زیرساخت)

IPFF: infrastructure project Finance facility (تسهیلات تامین مالی پروژه های زیر ساخت)

MOF: Ministry of finance (وزارت امور مالی)

TA: Transaction advisor (مشاور قرارداد)

I: institution (موسسه)

منبع: library.pppknowledgelab.org

تهیه شده در گروه تولید محتوی سپینود شرق
کلیه حقوق این وبسایت متعلق به موسسه سپینود شرق می باشد. 

نظرتان را ثبت کنید

1 نظر

  • محمد احمدى 7 بهمن 1398 - 16:38

    با سلام ممنون ميشم فردى با تسلط بر اين مباحث جهت تدريس خصوصى معرفى بفرماييد