مطالعات طرح توجیهی مقدماتي (Pre-FS)

مطالعات طرح توجیهی مقدماتي (Pre-FS)

مطالعات طرح توجیهی مقدماتي (Pre Feasibility Study) به مشخصات کلي پروژه می‎‎پردازد و هنگامی که سرمايه‌گذار با چند گزينه مختلف روبروست، مورد استفاده قرار‎ می‎‎گیرد.

  • 20 خرداد 1397
  • 8535
مطالعات طرح توجیهی مقدماتي (Pre-FS)

مطالعات طرح توجیهی مقدماتي (Pre Feasibility Study) به مشخصات کلي پروژه می‎‎پردازد و هنگامی که سرمايه‌گذار با چند گزينه مختلف روبروست، مورد استفاده قرار‎ می‎‎گیرد.


مطالعات طرح توجیهی مقدماتي (Pre Feasibility Study) به مشخصات کلي پروژه می‎‎پردازد و هنگامی که سرمايه‌گذار با چند گزينه مختلف روبروست، مورد استفاده قرار‎ می‎‎گیرد.
در مطالعات طرح توجیهی مقدماتی به موارد زیر توجه‎ می‎‎شود:


1-    بازبيني، بازنگري و اظهارنظر در رابطه با مطالعات پيدايش طرح توجیهی


2-    تجزیه و تحلیل گزينه‌هاي فني طرح توجیهی
-      تجزیه و تحلیل گزينه‌هاي مکان اجراي طرح
-    تجزیه و تحلیل گزينه‌هاي فناوري طرح
-    تجزیه و تحلیل گزينه‌هاي شیوه‎ها‎ی اجراي طرح توجیهی
-    تعيين و اولويت‌بندي گزينه‎ها‎ي فني طرح متشكل از محل اجراي طرح، گزينه‌هاي روش اجراي طرح و گزينه‎ها‎ي فناوري طرح
-     تهيه برنامه زماني اجراي مقدماتي براي گزينه‌هاي فني مختلف طرح توجیهی


3-     تحليل مالي و اقتصادي گزينه‌هاي فني طرح توجیهی
-     تعيين ضوابط حاكم بر نحوه اندازه‌گيري هزينه‎ها‎ و درآمدهاي طرح
-    محاسبه هزينه‎ها‎ي هر يك از گزينه‎ها‎ي فني طرح براساس ساختار تفكيك هزينه‎ها‎ي كمي و غيركمي
-    محاسبه درآمدهاي هر يك از گزينه‎ها‎ي فني طرح براساس ساختار درآمدهاي كمي و غيركمي
-    تجزیه و تحليل هزينه ـ درآمد و اولويت بندي اقتصادي گزينه فني طرح توجیهی
-    تجزیه و تحليل حساسيت هر يك از گزينه‌ها نسبت به تغييرات قيمت‌ها، طولاني شدن دوره اجرا، تعيين درجه عدم قطعيت برآوردها، تجديد نظر در اولويت‌بندي اقتصادي گزينه‌ها، تغييرات قابليت دسترسي و ميزان توليد يا خدمات حاصل از گزينه‌هاي متنوع


4-    آنالیز مالي گزينه‎ها‎ي فني طرح توجیهی
-     محاسبه هزينه‌ها و درآمدهاي كمي هر يك از گزينه‎ها‎ي فني بر اساس قيمت‌هاي بازار با توجه به ماليات‌هاي متعلقه
-    بررسی حساسيت برآوردها نسبت به تغييرات قيمت‌ها، طولاني شدن دوره اجرا، تغييرات در قابليت دسترسي، ميزان توليد يا خدمات حاصل از گزينه‌هاي مختلف و تعيين درجه عدم قطعيت آنها
-    آنالیز مالي گزينه‌هاي فني طرح و اولويت بندي آنها


5-    مطالعه جامعه و ارزيابي آثار و پيامدهاي اجتماعي هر يك از گزينه‌ها


6-    ارزيابي فني، اقتصادي و مالي گزينه‌هاي مختلف طرح توجیهی و اولويت‌بندي آنها


7-    جمع بندی و ارائه پیشنهاد در امكان‌سنجي مقدماتي

 

 

تهیه شده در گروه تولید محتوی سپینود شرق

کلیه حقوق این وبسایت متعلق به موسسه سپینود شرق می باشد. .

نظرتان را ثبت کنید