طرح کسب و کار

طرح کسب و کار

طرح کسب و کار

  • 9 دی 1396
  • 2946
طرح کسب و کار

طرح کسب و کار

 برنامه کسب و کار، مستند مدونی است که فعالیت اقتصادی شما را توضیح می دهد و سودآور بودن آن را بررسی می کند. این مستند معمولاً با مقدمه ای آغاز می شود که نشانگر اهداف و آرمان های شغلی است و طرز فکر صاحب کار را در مورد این هدف ها از جمله یک راهبرد بازاریابی تفصیلی بیان می کند.
 

نویسنده: محمد سالاری (مترجم)


برنامه کسب و کار چیست؟

 برنامه کسب و کار، مستند مدونی است که فعالیت اقتصادی شما را توضیح می دهد و سودآور بودن آن را بررسی می کند. این مستند معمولاً با مقدمه ای آغاز می شود که نشانگر اهداف و آرمان های شغلی است و طرز فکر صاحب کار را در مورد این هدف ها از جمله یک راهبرد بازاریابی تفصیلی بیان می کند.

یک برنامه کسب و کار کامل، همچنین دارای یک تحلیل رسمی از نقطه سر به سر، یک پیش بینی سود و زیان و نیز یک تحلیل گردش نقدینگی است تا نشان دهد چنانچه همه چیز طبق برنامه پیش برود، این شغل به مرحله سودآوری خواهد رسید.

اگر نخواهم از کسی وام بگیرم باز هم باید یک برنامه کسب و کار تنظیم کنم؟

قطعا همین طور است، برنامه کسب و کار مثل ویترین لباس نیست که بخواهید با آن سرمایه گذاران بالقوه و وام دهندگان را جلب کنید. یک برنامه کسب و کار مشخص، به شما یعنی صاحب بالقوه کار، عملی و اجرایی بودن سرمایه گذاری و کارآیی ایده اقتصادی تان را می فروشد.

تنظیم یک برنامه کسب و کار شما را وادار می کند تا قبل از شروع، راجع به مطالب مهم کار نظیر این که چگونه سرمایه فراهم کنید و هزینه های راه اندازی چه مقدار خواهد بود و راهبردهای بازاریابی کدام است، فکری بکنید. این برنامه به شما کمک می کند تا امکان کامیابی شغلی خود را به صورت اعداد و ارقام ملاحظه کنید.

اگر اقدام به تنظیم یک برنامه کسب و کار کامل شامل تحلیل سر به سر، پیش بینی سود و زیان و پیش بینی گردش نقدینگی بکنید آن گاه حتی می توانید ایده اقتصادی خود را قبل از اجرا، جرح و تعدیل کنید. از سوی دیگر می توانید با بررسی اعداد و ارقام، تصویری نزدیک به واقعیت از کار خود را ترسیم کنید و دست از بدبینی و یا خوش خیالی بردارید. بنابراین یکی دیگر از هدف های مهم تنظیم یک برنامه کسب و کار آن است که خودتان بدانید در صورت اقدام چه آینده شغلی در انتظارتان است.

چگونگی تنظیم یک برنامه کسب و کار

ساختار، متن و قالب بندی برنامه کسب و کار، متاثر از ایده اقتصادی و نیز مخاطبینی است که در مورد این برنامه با آنان گفت وگو خواهید کرد. اگر می خواهید جلب مشارکت و سرمایه کنید و یا از بانک وام بگیرید، طرح و برنامه کسب و کار شما باید دارای اطلاعات مشخص مالی و یک تحقیق بازار باشد که طی گزارشی حرفه ای و زیبا ارایه می شود. با این حال اگر بدون جلب سرمایه دیگران می خواهید کار را راه اندازی کنید، شاید دیگر به گزارشی حرفه ای و زیبا احتیاجی نداشته باشید ولی اصول همان است. بنابراین مسیر را درست طی کنید و برنامه کسب و کار خود را تنظیم کنید تا تصویری واقعی از شغل خود ترسیم کنید و از عوارض فراوان و جانکاه ناشی از فعالیت در فضایی ابهام آمیز در امان بمانید.

منبع: روزنامه سرمایه، شماره ۴۴۹ ۸۶/۲/۱۸، صفحه ۱۳ (مدیریت و بازاریابی)

 

 

نظرتان را ثبت کنید