مراحل راه اندازی کسب وکار جدید

مراحل راه اندازی کسب وکار جدید

راه اندازی یک شرکت اگرچه ممکن است با خطرات بیشتری همراه باشد اما راه آسان تری برای کسب درآمد در مقایسه با تصدی یک شغل محسوب می شود

  • 17 فروردین 1395
  • 11614
مراحل راه اندازی کسب وکار جدید

راه اندازی یک شرکت اگرچه ممکن است با خطرات بیشتری همراه باشد اما راه آسان تری برای کسب درآمد در مقایسه با تصدی یک شغل محسوب می شود

تصدی یک شغل خوب دیگر شیوه ی مورد پسندی در بین جوانان برای کسب درآمد نیست. و آن به این دلیل است که: راه اندازی یک شرکت اگرچه ممکن است با خطرات بیشتری همراه باشد اما راه آسان تری برای کسب درآمد در مقایسه با تصدی یک شغل محسوب می شود. رئیسی نیست که به شما بگوید چه بکنید. در اینجا چهار بازیگر اصلی وجود دارد: شما، مشتریانتان، سرمایه گذارانتان و کسی که به همراه او شرکت را تاسیس می کنید. اگر شما موفق باشید، آنها موفق خواهند بود. و راه کسب درآمد برای شما به نظر این گونه است:

تصدی یک شغل خوب دیگر شیوه ی مورد پسندی در بین جوانان برای کسب درآمد نیست. و آن به این دلیل است که:
راه اندازی یک شرکت اگرچه ممکن است با خطرات بیشتری همراه باشد اما راه آسان تری برای کسب درآمد در مقایسه با تصدی یک شغل محسوب می شود. رئیسی نیست که به شما بگوید چه بکنید.

 

در اینجا چهار بازیگر اصلی وجود دارد:

شما، مشتریانتان، سرمایه گذارانتان و کسی که به همراه او شرکت را تاسیس می کنید. اگر شما موفق باشید، آنها موفق خواهند بود. و راه کسب درآمد برای شما به نظر این گونه است:

 

1- محصول یا ایده ای را بیابید که عامه پسند بوده اما بی نقص نباشد
2- یک نمونه را خرایداری کرده و به دقت بررسی نمایید
3- درباره چگونگی بهبود/ارتقا آن بیندیشید
4- یک نمونه اولیه از آن بسازید/تهیه کنید
5- آن نمونه را به 100 نفر نشان دهید
6- دوباره آن را بسازید تا پیش سفارش هایی دریافت کنید
7-یک موسس دیگر مانند خودتان بیابید که در ساختن با شما همراه باشد
8- سهم صاحبان شرکت را به دو بخش تقسیم کنید- پنجاه درصد را به دیگر موسس شرکت بدهید- اما از قرارداد تفویض استفاده کنید تا با ماندن دراز مدت در شرکت، ارزش سهمشان هم بالاتر برود
9- یک سرمایه گذار بیابید. می تواند یک شخص باشد که سرمایه فراوان دارد (سرمایه گذار ناجی)
10- ده درصد از شرکت را به او بدهید
11- محصول را تولید کنید
12- محصول را به یک میلیون نفر بفروشید
13- پول بیشتری دریافت کنید
14- نام شرکت را در لیست بازار بورس سهام قرار دهید (این زمانی است که شما نقدینگی زیادی را پس انداز کرده یا درآمد یا سود بسیار بالایی دارید)
15- وقتی که در لیست قرار گرفتید، بسیاری از سهم ها را به فروش بگذارید
16- بگذارید دوره انتظار بگذرد (حدودا شش ماه) و آنگاه پولتان را به دست خواهید آورد

 

how-to-make-money

 

تهیه شده در گروه تولید محتوی سپینود شرق
کلیه حقوق این وبسایت متعلق به موسسه سپینود شرق می باشد. 

نظرتان را ثبت کنید