انتخاب تسهیلات برای پروژه های سرمایه گذاری

انتخاب تسهیلات برای پروژه های سرمایه گذاری

پروژه های سرمایه گذاری نیازمند تحقیق و نتیجه گیری در مورد دو مفهوم کلی "منابع مالی" و "انتخاب و تخصیص تسهیلات" هستند. به این صورت که حتی اگر سرمایه گذار در مورد مقدار منابع مالی مورد نیاز و جدول زمانی تخصیص آن (با تحقیقات کارشناسی) به نتیجه برسد باز هم در آن زمان نمیتوان در مورد استفاده از تسهیلات به صورت کلی اظهار نظر کرد زیرا نیازمند اطلاعات کامل تر می باشد.

  • 6 دی 1394
  • 5185
انتخاب تسهیلات برای پروژه های سرمایه گذاری

پروژه های سرمایه گذاری نیازمند تحقیق و نتیجه گیری در مورد دو مفهوم کلی "منابع مالی" و "انتخاب و تخصیص تسهیلات" هستند. به این صورت که حتی اگر سرمایه گذار در مورد مقدار منابع مالی مورد نیاز و جدول زمانی تخصیص آن (با تحقیقات کارشناسی) به نتیجه برسد باز هم در آن زمان نمیتوان در مورد استفاده از تسهیلات به صورت کلی اظهار نظر کرد زیرا نیازمند اطلاعات کامل تر می باشد.


انتخاب و استفاده درست از تسهیلات قطعاً نتایج بهتری برای سهامداران پروژه خواهد داشت . به این دلیل که اولاً با توجه به تفاوت نرخ های تورم و بهره – استفاده از تسهیلات با نرخ مناسب قطعاً جایگزینی برای پول نقد و یا سرمایه در گردش ( صنایع ) خواهد شد. ثانیاً در پروژه های سرمایه گذاری تسهیلات می تواند اهرمی برای اجرای طرح های با سرمایه گذاری بالاتر باشد . و توان سرمایه گذاران را چند برابر از پول نقدشان افزایش می دهد.

پروژه های سرمایه گذاری نیازمند تحقیق و نتیجه گیری در مورد دو مفهوم کلی "منابع مالی" و "انتخاب و تخصیص تسهیلات" هستند. به این صورت که حتی اگر سرمایه گذار در مورد مقدار منابع مالی مورد نیاز و جدول زمانی تخصیص آن (با تحقیقات کارشناسی) به نتیجه برسد باز هم در آن زمان نمیتوان در مورد استفاده از تسهیلات به صورت کلی اظهار نظر کرد زیرا نیازمند اطلاعات کامل تر می باشد.

شاخص های مهم و تاثیر گذار برای تصمیم گیری در مورد استفاده از تسهیلات را می توان بدین شرح بیان کرد:


الف- شاخص های قابل اندازه گیری و قابل مقایسه هر پروژه سرمایه گذاری
شاخص های سرمایه گذاری قابل اندازه گیری به مفهوم شاخص های حسابداری ، سود و زیان و.... شاخص های اقتصاد مهندسی شامل نرخ بازگشت سرمایه پروژه ، نرخ بازگشت سرمایه سرمایه گذاران ، می باشد که هر کدام تعاریف مشخص و تفاسیر مشخص دارند . این شاخص ها همه به صورت عددی قابل مقایسه و قابل انتخاب هستند .


ب-  بر اساس گزینه ها و ریسک های سرمایه گذار
انتخاب های سرمایه گذار بر اساس گزینه های سرمایه گذاری و همچنین گزینه های سرمایه پذیری متفاوت است . گزینه های سرمایه گذاری بدین معنا که امکان انتخاب یک پروژه از بین چند پروژه با شاخص های متفاوت را دارد . گزینه های سرمایه پذیری بدین معنا که امکان انتخاب نوع تسهیلات (کوتاه مدت و بلند مدت) یا ( کم بهره – با بهره بالا) یا مشارکت یا استفاده از تسهیلات را دارد یا خیر .

 در مجموع، انتخاب و استفاده درست از تسهیلات قطعاً نتایج بهتری برای سهامداران پروژه خواهد داشت . به این دلیل که اولاً با توجه به تفاوت نرخ های تورم و بهره – استفاده از تسهیلات با نرخ مناسب قطعاً جایگزینی برای پول نقد و یا سرمایه در گردش (صنایع) خواهد شد. ثانیاً در پروژه های سرمایه گذاری تسهیلات می تواند اهرمی برای اجرای طرح های با سرمایه گذاری بالاتر باشد . و توان سرمایه گذاران را چند برابر از پول نقدشان افزایش می دهد. مشاوران تامین مالی و سرمایه گذاری در این میان نقش مهمی را در محاسبات مالی و در انتخاب نوع تسهیلات و ... داشته باشند. که این مهم خود بر بازگشت سرمایه های بانکها تاثیر به سزایی خواهد داشت


آرشیو مقالات

تهیه شده در گروه تولید محتوی سپینود شرق
کلیه حقوق این وبسایت متعلق به موسسه سپینود شرق می باشد. 

 

نظرتان را ثبت کنید