بازگشت سرمایه ثابت (Return on invested Capital)

بازگشت سرمایه ثابت یا آر اُ آی سی از روش های اصلی برای تعیین امور مالی‌ یک شرکت می‌باشد

فرهنگ اصطلاحات سرمایه گذاری(Investopedia)همه ویدئوها ...

ویدئوهای مرتبطهمه ویدئوها ...

برچسب‌ها