همزمان با پنجمین سال برگزاری نمایشگاه کیش اینوکس

کارگاه آموزشی از احصاء فرصت تا تدوین و ارائه بسته سرمایه گذاری همزمان با پنجمین سال برگزاری نمایشگاه کیش اینوکس

نگاه علمی به روش انتخاب، تجزیه و تحلیل، مدل مشارکت و سناریونگاری فرصت های سرمایه گذاری با هدف جذب سرمایه‌گذار

  • 30 مهر 1397
  • 1281
کارگاه آموزشی از احصاء فرصت تا تدوین و ارائه بسته سرمایه گذاری  همزمان با پنجمین سال برگزاری نمایشگاه کیش اینوکس

نگاه علمی به روش انتخاب، تجزیه و تحلیل، مدل مشارکت و سناریو نگاری فرصت‌های سرمایه‌گذاری با هدف جذب سرمایه‌گذار از اهداف تبیین این همایش است.

نگاه علمی به روش انتخاب، تجزیه و تحلیل، مدل مشارکت و سناریو نگاری فرصت‌های سرمایه‌گذاری با هدف جذب سرمایه‌گذار از اهداف تبیین این همایش است.

همزمان با پنجمین سال برگزاری نمایشگاه کیش اینوکس،کارگاه آموزشی از احصاء فرصت تا تدوین و ارائه بسته سرمایه گذاری در محل سالن همایشهای جزیره کیش توسط موسسه سپینود شرق برگزار می گردد.
موسسه سپینود شرق سعی دارد در کارگاه فوق با پوشش سرفصلهای زیر به تبیین نگاه علمی در این فرآیند بپردازد:

الف - تجزیه و تحلیل فرصت های سرمایه گذاری و انتخاب فرصت
بررسی مزیت‌های جغرافیایی منطقه‌ای
بررسی آمار و اطلاعات گذشته واردات و صادرات، عرضه و تقاضا
بررسی صنایع و خوشه‌های صنعتی
بررسی مزیت‌ها، پتانسیل‌ها، محدودیت‌ها و قابلیت‌های سرمایه‌گذار (بالقوه)

ب- اولویت‌بندی فرصت‌های سرمایه‌گذاری، تهیه لیست کوتاه و انتخاب با استفاده از روش‌های علمی تصمیم‌گیری
روش‌های تصمیم‌گیری جبرانی و حذفی
اولویت‌بندی براساس مزیت‌ها،پتانسیل‌ها و معیار‌های سرمایه‌گذار (بالقوه)

ج- تهیه بسته سرمایه‌گذاری
امکانسنجی مقدماتی
چهارچوب و مدل مشارکت و تسهیم دستاوردها
طراحی ساختار حمایت‌ها و مشوق‌ها
د- سناریو نگاری در بسته سرمایه‌گذاری
کارگاه آموزشیاز احصاء فرصت تا تدوین و ارائه بسته سرمایه گذاریدر تاریخ 3 آبان 1397در سالن ابن سینا، مرکز همایش های بین المللی کیش ساعت 12 تا 13:30 همزمان با نمایشگاه کیش اینوکس برگزار خواهد گردید.

نگاه علمی به روش انتخاب، تجزیه و تحلیل، مدل مشارکت و سناریو نگاری فرصت‌های سرمایه‌گذاری با هدف جذب سرمایه‌گذار از اهداف تبیین این همایش است.

برای اطلاعات بیشتر در این زمینه به مطلب بسته سرمایه گذاری چیست؟ مراجعه فرمایید


در همایش فوق الذکر موضوع مهم احصاء فرصت‌های سرمایه گذاری  مورد بررسی قرار می گیرد.فاکتورهای مورد بررسی شامل توانایی ها و پتانسیل های سرمایه گذاری، مزیت های اقلیم و جغرافیای منطقه ای، پتانسیل های صنایع منطقه، امکانات صادراتی، مشوقهای سرمایه گذاری و محدودیت های حجم سرمایه گذاری، مواد اولیه خواهد بود.
انتخاب و اولویت بندی فرصت های سرمایه گذاری نیز می تواند براساس متدولوژی های علمی صورت گیرد و با تجزیه و تحلیل اطلاعات بهترین فرصت ها شناسایی کردند. سرمایه گذاران به دنبال کسب سود و منافع بلندمدت، براساس محدودیت هایشان هستند در حالی که سازمان های متولی و حمایت کننده در تلاشند که برای جذب سرمایه گذار در زیرساخت های مورد نیاز منطقه تا پروژه های سرمایه گذاری به صورت دعوت کنند، معمولاً به معرفی فرصت های سرمایه گذاری در قالب کتابچه ها و کاتالوگهایی می پردازند. کتابچه هایی که فقط به معرفی عناوین می پردازند و اطلاعاتی از هزینه های طرح و سرمایه گذاری و سود پیش بینی شده در آن به چشم می خورد. اما این کتابچه ها فقط معرفی فرصت هستند در حالی که به نظر می رسد با ارائه بسته های سرمایه گذاری کامل و جامع فرآیند جذب سرمایه گذاران را تسهیل می نماید و سازمانهای متولی به نتایج بهتری دست خواهند یافت و سرمایه گذاران در جهت اهداف و برنامه های بلند مدت مناطق، با اطمینان بیشتری تمایل به سرمایه کذاری خواهند داشت.

 

نظرتان را ثبت کنید