بسته سرمایه گذاری چیست؟

بسته سرمایه گذاری چیست ؟

  • 10 مهر 1396
  • 8399
بسته سرمایه گذاری چیست؟

بسته سرمایه گذاری مجموعه ای شامل مستندات و مدارک و مطالعاتی برای شناسایی و ارزیابی چگونگی اجرای پروژه است

 

kishinvex

بسته سرمایه گذاری  مجموعه ای شامل مستندات و مدارک و مطالعاتی برای شناسایی و ارزیابی چگونگی اجرای پروژه،  بررسی اطلاعات فنی، اقتصادی ، نحوه مشارکت و سایر مدارک مرتبط با طرح است که به سرمایه داران در فرآیند تصمیم گیری کمک میکند . با این هدف موسسه سپینود شرق اقدام به تهیه بسته سرمایه گذاری برای کمک به تصمیم گیری سرمایه داران برای مشارکت و سرمایه گذاری در پروژه ها  نموده است .


محتویات  بسته سرمایه گذاری

در یک بسته سرمایه گذاری اطلاعات و مستندات یک پروژه برای سرمایه دار آماده می شود.


1-ارزیابی صلاحیت سرمایه پذیر Due diligence (DD)
2-مطالعات امکان سنجی (Feasibility Study) :شامل امکان سنجی  تحلیل بازار ، تحلیل فنی و تحلیل مالی و بررسی محیط زیست
3- طرح کسب و کار(Business Plan) 
4-نحوه  مشارکت (Partnership)
5-تحلیل ریسک (Risk Analysis)

 

 

از جمله کارهای انجام شده در این حوزه تهیه بسته سرمایه گذاری استان لرستان به درخواست استانداری استان لرستان شامل 19 طرح توجیهی مقدماتی در زمینه های صنعتی و کشاورزی می باشد. همچنین یک بسته سرمایه گذاری برای شورای عالی مناطق آزاد تدوین شده که 35 طرح توجیهی مقدماتی در زمینه های گردشگری و صنعتی را در بر می گیرد.بسته سرمایه گذاری دیگری نیز برای شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش شامل 9 طرح توجیهی مقدماتی  تهیه شده است.بسته سرمایه گذاری استان اردبیل به سفارش سازمان گسترش و نوسازی ایران در این موسسه شامل 15 طرح توجیهی مقدماتی و کامل بوده است . 

نظرتان را ثبت کنید

سرفصل های آموزش

همه خدمات

رویدادهای مرتبط