چگونه برای صادرات آماده شویم ؟

چقدر آمادگی انجام صادرات را داریم ؟

  • 10 بهمن 1397
  • 1915
چقدر آمادگی انجام صادرات را داریم ؟

هدف از نوشتن طرح کسب وکار صادرات جمع آوری اطلاعات مربوط به محدودیت ها، اهداف و عوامل تاثیر گذار در بازار است که باید در طرح بررسی شوند.

هدف از نوشتن طرح کسب وکار صادرات جمع آوری اطلاعات مربوط به محدودیت ها، اهداف و عوامل تاثیر گذار در بازار است که باید در طرح بررسی شوند. معمولا طرح کسب وکار صادرات دارای اهداف خاصی است که در طی چهار مرحله برنامه ریزی می شود و نحوه کار و مدیریت پروژه صادرات را مشخص می کند و در نهایت میزان موفقیت پروژه را ارزیابی می کند.

عنصر کلیدی برای موفقیت در صادرات داشتن یک طرح کسب و کار صادرات مناسب است. این طرح شامل تحقیقات بازار، شناسایی محصول و خدمات، تعیین استراتژی برای پیدا کردن خریدار، شناسایی و آگاهی از قیمت محصول در بازار، شناسایی منابع مناسب جهت فروش، حمل و نقل و غیره است.
ایجاد طرح توجیهی صادرات
هدف از نوشتن طرح کسب وکار صادرات جمع آوری اطلاعات مربوط به محدودیت ها، اهداف و عوامل تاثیر گذار در بازار است که باید در طرح بررسی شوند. معمولا طرح کسب وکار صادرات دارای اهداف خاصی است که در طی چهار مرحله برنامه ریزی می شود و نحوه کار و مدیریت پروژه صادرات را مشخص می کند و در نهایت میزان موفقیت پروژه را ارزیابی می کند.
نکات مهم در طرح کسب وکار صادرات
• به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات مهم در مرحله آغازین نوشتن طرح صادرات، حجم طرح باید کم باشد، هرچه روند تحقیقات و مطالعات جلوتر می رود، اطلاعات افزایش می یابد و می توان اطلاعات بیشتری مرتبط با صادرات و وضعیت شرکت نسبت با رقبا بدست آورد و جزئیات بیشتری در طرح مشخص می شود.
• طرح کسب وکار صادرات باید دارای ساختار بسیار انعطاف پذیر و سازگار باشد و تمامی تحلیل های آن با توجه به نتایج واقعی مقایسه شود تا بتوان درجه موفقیت پروژه را ارزیابی کرد.
• برای شرکت های صادر کننده ای که محصول خود را مستقیما به مصرف کننده می دهند، طرح کسب وکار صادرات باید دارای جزئیات بسیاری باشد.

ارزش طرح کسب کار صادرات
• طرح کسب وکار صادرات موجب درک بهتر از مراحل کاری جهت صادرات در بلند مدت می شود.
• این طرح باعث می شود تا شرکت های کوچک بتوانند کالاهای تولیدی خود را به کشورهای بیشتری صادر کرده و فروش کل خود را افزایش دهند.
مدت و دوره طرح صادرات
می توان تنها با نوشتن چند صفحه طرح کسب وکار صادرات را شروع کرد اما برای نوشتن طرح کسب وکار صادرات نیاز به شناخت کافی از بازار هدف است.
موارد زیر در یک طرح کسب و کار صادرات بررسی می شوند . این نکته حائز اهمیت است که عدم بررسی هر یک از موارد زیر پروژه صادرات را با چالش مواجه می کند .

خدمات یا محصول
- شناسایی نیاز بازار و نحوه تامین
- تغییرات مورد نیاز برای ورود به بازارهای بین المللی (تغییرات محصول و بسته بندی)
- شناسایی و کسب مجوزهای مورد نیاز برای صادرات کالا به بازارهای هدف


قیمت گذاری
- هزینه های مرتبط برای صادرات کالا به بازارهای خارجی (حمل و نقل، مالیات و غیره)
- تخمین هزینه های حمل و نقل بار با کشتی و شناسایی استراتژی های قیمت گذاری آن
- مجوزها و قوانین حفظ حق انحصاری کالا در کشور و بازارهای هدف


ترویج
- ایجاد وب سایت و تغییرات لازم جهت توسعه بازاریابی در وب سایت و سایر شبکه های اجتماعی
- شناسایی شبکه های اجتماعی مورد نیاز برای بازاریابی
- شرکت در نمایشگاه های بین المللی و شناسایی شرکت کنندگان قبلی و فعلی


چالش های مدیریتی
- آیا اهداف جامع (افزایش حجم فروش و یا توسعه تعداد خریداران) جهت صادرات کالا در نظر گرفته شده اند یا صرفا جهت اجرای سفرهای خارجی مدیران این برنامه ها تنظیم شده اند؟
- نگرش و هدف مدیریت نسبت به صادرات چگونه است؟ و آیا هدف از صادرات جبران کمبودهای فروش داخلی شرکت است؟ و اینکه با افزایش صادرات مقدار فروش داخلی کم خواهد شد یا خیر؟
- زمان مورد نظر برای بازگشت سرمایه چقدر است؟


تجربه های کاری
- سابقه صادراتی صادرکنندگان
- محصولات و کالاهای موجود
- شناسایی رقبای اصلی داخلی و بین المللی

مدیریت و پرسنل
- تجربه و تخصص داخل سازمانی در زمینه صادرات (سابقه کارهای بین المللی و توانایی در زبان های خارجی)
- تعیین فرد مسئول برای بخش صادرات و کارکنان آن
- تعیین زمان تیم مدیریت
- تعیین ساختارهای سازمانی مورد نیاز برای خدمات پس از فروش کالاهای صادراتی


ظرفیت تولید
- تعیین ظرفیت تولید موجود
- بررسی تاثیر منفی صادرات بر بازار داخلی
- هزینه های مازاد تولید
- شناسایی زمان و محل وقوع نوسانات در حجم کاری سالانه
- تعیین حداقل سقف تولید
- طراحی مناسب بسته بندی محصولات جهت صادرات


برآورد هزینه
- هزینه های صادرات و بازاریابی کالا
- هزینه های بخش صادرات
- هزینه های اولیه صادرات محصول
- شناسایی طرح های توسعه گوناگون و مقایسه آن با طرح کسب وکار صادرات موجود
- تعیین زمان بازگشت سرمایه و تامین هزینه های مورد نیاز کسب و کار

 

انتظارات صادر کننده از طرح کسب و کار صادرات
1. آیا نیاز به اخذ مجوز برای صادرات کالا در کشور مبدا و مقصد است؟
2. چه کشورهایی برای توسعه فروش کالاها انتخاب شوند؟
3. اطلاعات پایه مشتریان و کانال های توزیع و روش های بازاریابی چه هستند؟
4. چه چالش هایی بر سر راه قرار دارند و چه استراتژی هایی برای رویارویی با آنها در نظر گرفته شود؟ (به عنوان مثال رقابت در بازار، تفاوت های فرهنگی، سیستم های نظارتی صادرات و واردات و غیره)
5. نحوه تعیین قیمت محصول
6. استراتژی و زمان مناسب صادرات
7. تعیین جدول زمانبندی برای اجرای هر مرحله از کار
8. تعیین پرسنل و منابع مناسب برای بخش صادرات محصولات
9. هزینه های اجرای هر مرحله از عملیات
10. ارزیابی واقعی از نتایج بدست آمده

منبع:

www.export.gov


تهیه شده در گروه تولید محتوی سپینود شرق

کلیه حقوق این وبسایت متعلق به موسسه سپینود شرق می باشد. 

 

نظرتان را ثبت کنید