مطالعه بازار به چه کار می آید

مطالعه بازار به چه کار می آید

موسسه ممکن است تصمیم به تولید یک محصول بگیرد و یا محصولی را تولید نماید در حالیکه فروش آن با موفقیت همراه نباشد . چرا که این موسسه در بازاریابی ، شیوه اشتباهی را در پیش گرفته است .

  • 19 اردیبهشت 1394
  • 14132
مطالعه بازار به چه کار می آید

موسسه ممکن است تصمیم به تولید یک محصول بگیرد و یا محصولی را تولید نماید در حالیکه فروش آن با موفقیت همراه نباشد . چرا که این موسسه در بازاریابی ، شیوه اشتباهی را در پیش گرفته است .

اگر مطالعه بازار ، برای بازار داخلی مهم باشد در مورد بازارهای خارجی حیاتی است .بندرت افرادی یافت می شوند که حتی با واقعیات ساده در مورد جغرافیا ، فرهنگ و اقتصاد کشورهایی به غیر از کشور خود آشنایی داشته باشند . لذا مطالعه دقیق بازارهای صادراتی قبل از تصمیم به حضور در آنها لازم است . باید درک کنیم که بازارهای خارجی متفاوت از بازارهای داخلی هستند و ما می توانیم از مطالعه بازار جهت شناخت این تفاوتها و ارزیابی درجه اهمیت آنها استفاده نماییم .


در بازارهای مختلف بروز قضاوت های اشتباه برای یک موسسه هزینه بالایی را هم به بار می آورد ، دور از ذهن نیست . موسسه ممکن است تصمیم به تولید یک محصول بگیرد و یا محصولی را تولید نماید در حالیکه فروش آن با موفقیت همراه نباشد . چرا که این موسسه در بازاریابی ، شیوه اشتباهی را در پیش گرفته است . بدین معنی که محصول را از طریق توزیع کنندگان نامناسب به بازار رسانیده ، قیمت غیر واقعی برای آن تعیین نموده ، در تبلیغات از کانالهای درستی استفاده نکرده و یا اشتباهات دیگری در این مورد مرتکب شده است . مطالعه بازار می تواند اطلاعاتی را فراهم نماید که از بروز چنین اشتباهاتی جاگیری کند .

اگر مطالعه بازار ، برای بازار داخلی مهم باشد در مورد بازارهای خارجی حیاتی است .بندرت افرادی یافت می شوند که حتی با واقعیات ساده در مورد جغرافیا ، فرهنگ و اقتصاد کشورهایی به غیر از کشور خود آشنایی داشته باشند . لذا مطالعه دقیق بازارهای صادراتی قبل از تصمیم به حضور در آنها لازم است . باید درک کنیم که بازارهای خارجی متفاوت از بازارهای داخلی هستند و ما می توانیم از مطالعه بازار جهت شناخت این تفاوتها و ارزیابی درجه اهمیت آنها استفاده نماییم .

در مواردی می توان از مطالعه بازار صرف نظر کرد و مستقیماً بازار را آزمایش نمود و این در مواقعی معقول است که هزینه این آزمایش کمتر از هزینه مطالعه بازار باشد .

مثلاً اگر شرکتی برای صدور انواع گردن بند با دانه های چوبی برنامه ریزی کند و ضمناً قادر باشد مقادیر زیادی از آنها را به صورت آزمایشی و با هزینه پایین تولید نماید می تواند بدون مطالعه بازار و مستقیماً با وارد کردن به بازار ، فروش آن را مورد آزمایش قرار دهد . این موضوع حداقل نشان می دهد که آیا محصول قابلیت پذیرش در بازار را دارد یا خیر . البته باید توجه داشت که هنوز اطلاعات اضافی فراوانی را بایستی جمع آوری نماید .

از طرف دیگر صرف مبالغ زیادی برای ساخت یک کارخانه جهت تولید محصول جدید و یا صرف مبالغ هنگفتی برای نفوذ در بازار ، بدون سرمایه گذاری در مطالعه بازار که روشن می کند آیا محصول به مقدار مطلوب وبا قیمت مناسب می تواند بفروش رود یا خیر، کاری غیر معقول است .


مطالعه بازار می تواند در پاسخ به سوالاتی از قبیل سوالات زیر کمک نماید :

-   چه کشورهایی بهترین بازار را برای محصولات ما دارا هستند ؟

-   انتظار می رود چه میزان از محصولات ما در بازار خاص بفروش برسد ؟

-   محصول چگونه باشد تا فروش افزایش یابد ؟

-   تا چه حد برای محصولات خود باید هزینه کنیم و درآمد فروش در سطوح مختلف قیمت ، چه میزان می تواند باشد ؟

-   چگونه باید برای محصولات خود بازار پیدا کنیم ؟

-   مخارج دستیابی به فروش مشخص چه میزان است ؟

 

 

نظرتان را ثبت کنید