مطالعه بازار

مطالعه بازار

مطالعه بازار عبارتست از استفاده از یک مجموعه تکنیک ها برای جمع آوری اطلاعات درباره محیطی که موسسه در آن بوجود می آید و پیش بینی روند های آینده به نحوی که موسسه بتواند با موثرترین وضع خود را با تغییرات آینده تطبیق دهد .

  • 9 دی 1396
  • 2321
مطالعه بازار

مطالعه بازار عبارتست از استفاده از یک مجموعه تکنیک ها برای جمع آوری اطلاعات درباره محیطی که موسسه در آن بوجود می آید و پیش بینی روند های آینده به نحوی که موسسه بتواند با موثرترین وضع خود را با تغییرات آینده تطبیق دهد .

 

مطالعه بازار عبارتست از استفاده از یک مجموعه تکنیک ها برای جمع آوری اطلاعات درباره محیطی که موسسه در آن بوجود می آید و پیش بینی روند های آینده به نحوی که موسسه بتواند با موثرترین وضع خود را با تغییرات آینده تطبیق دهد .

آگاهی از بازار ، مستلزم پاسخ دادن به سوالات زیر است :

- حجم بازار و نرخ رشد آن چیست ؟

- عکس العمل رقبای موجود و رقبای احتمالی آینده چگونه است ؟

- وضع هزینه ها و قیمت ها و روند گذشته و آینده آن و تاثیر این عوامل در فروش آینده به چه صورت است ؟

- موسسه در کدام بازار می تواند رقابت کند ؟


مسلماً برای تمام سوالات فوق پیدا کردن جوابهای قطعی و ریاضی ، امری مشکل است .ولی در بعضی از موارد جوابهای تقریبی نیز برای تصمیم گیری های حیاتی می تواند مفید باشد .

 

 

نظرتان را ثبت کنید