مراحل دریافت تسهیلات ارزی از صندوق توسعه ملی

  • 18 دی 1394
  • 6806
مراحل دریافت تسهیلات ارزی از صندوق توسعه ملی

فرآیند ارزیابی و بررسی طرح‌های توجیهی فنی اقتصادی و اهلیت متقاضی، عملاً از طریق بانک عامل انجام می‌شود و متقاضی هیچگونه ارتباط مستقیمی با صندوق توسعه ملی نخواهد داشت.


فرآیند ارزیابی و بررسی طرح‌های توجیهی فنی اقتصادی و اهلیت متقاضی، عملاً از طریق بانک عامل انجام می‌شود و متقاضی هیچگونه ارتباط مستقیمی با صندوق توسعه ملی نخواهد داشت.


فرآیند تأمین مالی ارزی از صندوق توسعه ملی

پذیرش طرح اولیه از مذاکره با بانک عامل شروع می‌شود و پس از پذیرش طرح توسط بانک عامل و بررسی اهلیت متقاضی و طرح توجیهی فنی و اقتصادی خواهد بود.
بانک عامل طرح توجیهی فنی اقتصادی متقاضی را از سه بعد بازار، فنی، مالی بررسی و ارزیابی می کند. در این فرآیند اهلیت متقاضی براساس شاخص های مورد نظر بانک اعتبارسنجی شده و وثایق مورد نظر بانک برای تامین مالی طرح، مشخص می شود دراین مرحله بانک مصوبه اولیه‌ای صادر می‌کند که در آن مبلغ تسهیلات، سهم آورده متقاضی، وثایق و...مشخص می شود و این مصوبه به متقاضی ابلاغ می شود. در صورت تائید مصوبه توسط متقاضی، شناسنامه اعتباری صندوق (فرمت های مورد نیاز صندوق) در رابطه با طرح در سایت صندوق توسعه ملی، براساس اطلاعات طرح توجیهی و گزارش حسابرسی و اظهارنامه مالیاتی، توسط بانک ثبت می‌شود.
پس از ثبت اطلاعات در سایت صندوق توسعه ملی، صندوق طرح را در چارچوب قرارداد بین بانک و صندوق بررسی و طرح را تائید یا رد می‌نماید. بعد از تائید طرح توسط صندوق بانک عامل و متقاضی باید قرارداد لازم را امضاء نموده و مراحل اداری لازم را طی نماید و هزینه ارزیابی طرح (Commitment Fee) به صندوق توسعه ملی پرداخت شود. مرحله بعد این فرآیند اعلام مسدودی مبلغ مورد درخواست به بانک مرکزی است. در ادامه فرآیند بانک مرکزی مسدودی برای بانک عامل و صندوق توسعه را صادر می نماید و تسهیلات توسط بانک عامل قابل پرداخت خواهد بود.
تامین مالی صندوق توسعه ملی فرآیند زمانبری است که با بررسی اطلاعات روز صندوق می‌توان زمان تامین مالی پروژه را کاهش داد.


finance-arzifinance-arzi

 آرشیو فرمت طرح توجیهی بانک ها

برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید به مطلب معافیت صندوق توسعه ملی از مالیات تسعیر نرخ ارز مراجعه فرمایید.

 

نظرتان را ثبت کنید