معافیت صندوق توسعه ملی از مالیات تسعیر نرخ ارز

معافیت صندوق توسعه ملی از مالیات تسعیر نرخ ارز

قائم مقام صندوق توسعه ملی با اشاره به معافیت این صندوق از پرداخت مالیات تسعیر نرخ ارز تاکید کرد که صندوق تنها برای عملکرد سالانه خود مالیات پرداخت خواهد کرد که در این مورد هم معوقه‌ای ندارد.

  • 10 تیر 1394
  • 2936
معافیت صندوق توسعه ملی از مالیات تسعیر نرخ ارز

قائم مقام صندوق توسعه ملی با اشاره به معافیت این صندوق از پرداخت مالیات تسعیر نرخ ارز تاکید کرد که صندوق تنها برای عملکرد سالانه خود مالیات پرداخت خواهد کرد که در این مورد هم معوقه‌ای ندارد.

قائم مقام صندوق توسعه ملی با اشاره به معافیت این صندوق از پرداخت مالیات تسعیر نرخ ارز تاکید کرد که صندوق تنها برای عملکرد سالانه خود مالیات پرداخت خواهد کرد که در این مورد هم معوقه‌ای ندارد.

 سید محمدقاسم حسینی، با اشاره به مباحث مطرح شده از سوی سازمان امور مالیاتی در رابطه با الزام صندوق توسعه ملی به پرداخت مالیات تسعیر نرخ ارز، اظهار کرد: سازمان امورمالیاتی عنوان می‌کرد که به عنوان مثال اگر صندوق توسعه ملی در سال 1390 حدود 10 میلیارد دلار منابع داشته و در سال 1392 هم همین 10 میلیارد دلار را حفظ کرده است در صورتی که نرخ برابری دلار در برابر ریال تغییر کند باید از این بابت مالیات پرداخت کند که از نظر ما قابل پذیرش نبود.

وی با بیان اینکه قرار نیست صندوق توسعه ملی منابع خود را تبدیل به ریال کرده و از این بابت سودی ببرد، توضیح داد: بنابراین اگر هر دلار چند برابر هم از نظر ریالی ارزش پیدا کند تاثیری در عملکرد صندوق ندارد؛ ازاین رو درشرایطی که دلار در داخل کشور به ریال تبدیل نمی‌شود تسعیر آن به ریال نیز بی‌معنی خواهد بود.
حسینی با اشاره به اینکه درقانون خروج از رکود مصوب شد که دارایی‌ها و بدهی‌های صندوق از بابت نرخ تسعیر ناشی از تغییرات نرخ ارزازمالیات معاف هستند یادآورشد که با این مصوبه مجلس تکلیف را روشن کرده و نباید درباره اخذ مالیات از تسعیر دارایی‌های صندوق بحث شود.
وی تاکید کرد: ما به عنوان صندوق توسعه ملی پذیرفتیم که مالیات بر عملکرد ناشی از فعالیت اقتصادی خود را بپردازیم. یعنی اگر در محلی سرمایه‌گذاری کرده و وامی پرداخت شده و سودی دریافت کردیم باید در پایان سال مانند بقیه بنگاه‌ها درباره آن حساب شده و مالیات آن پرداخت شود.
قائم مقام صندوق توسعه ملی درباره معوقات مالیاتی صندوق نیز گفت: مالیات بر عملکرد سال 1391 صندوق بر اساس ارقام مندرج در صورت‌های مالی پرداخت شده و برای سال 1392 که صورت های مالی تا پایان ماه جاری نهایی می‌شود مالیات عملکرد پرداخت خواهیم کرد که البته برای سال 1393 نیز همین کار انجام خواهد شد؛ بنابراین در این رابطه برای هیچ سالی مشکل نداریم و مالیات ما معوق نشده است، اما درباره مالیات تسعیر نرخ ارز با توجه به اینکه قانون گذار آن را تعیین تکلیف کرده مالیاتی پرداخت نخواهد شد.

منبع: ایسنا

برچسب ها :

نظرتان را ثبت کنید