ضرورت و اهمیت تحقیقات بازاریابی

ضرورت و اهمیت تحقیقات بازاریابی

مهم ترین وظیفه یک بازاریاب، شناساندن و ارائه محصول مناسب در جای مناسب با قیمت مناسب و به شخص مناسب است.

  • 14 اسفند 1395
  • 8454
ضرورت و اهمیت تحقیقات بازاریابی

مهم ترین وظیفه یک بازاریاب، شناساندن و ارائه محصول مناسب در جای مناسب با قیمت مناسب و به شخص مناسب است.

از تحقیقات بازاریابی می‌توان جهت بررسی موقعیت فعلیِ برند (نام تجاری) و تخمین ارزش آن استفاده کرد. همچنین برای بررسی امکان گسترش و تغییر نام برند نیز به کار می‌رود. هدف اصلی بازاریابی ایجاد وفاداری به برند است. تحقیقات بازاریابی به توسعه تکنیک‌هایی برای مورد پسند کردن برند در اذهان عمومی و حفظ وفاداری به برند کمک می‌کند.

مهم ترین وظیفه یک بازاریاب، شناساندن و ارائه محصول مناسب در جای مناسب با قیمت مناسب و به شخص مناسب است. علاوه بر این باید مطمئن شود که آیا مصرف کننده یا مشتری از محصول ارائه شده رضایت دارد یا خیر و آیا می تواند به عنوان یک مشتری وفادار، باقی بماند؟ همین مسائل باعث شده است که تحقیقات بازاریابی دارای اهمیت باشند.

موارد زیر، نشان دهنده ضرورت و اهمیت تحقیقات بازاریابی هستند:

1. شناسایی تهدیدها و فرصت ها در بازار:

این امر به شناسایی فرصت‌های جدید بازار برای محصولات موجود و جدید، کمک شایانی می‌نماید. همچنین اطلاعاتی درباره سهم بازار، ماهیت رقابت، سطح رضایت مشتری، عملکرد فروش و کانال توزیع ارائه می‌دهد. از این اطلاعات می‌توان در حل مشکلات بهره گرفت. 

2. تدوین استراتژی‌های بازار:

امروزه بازارها دیگر محلی نیستند بلکه جهانی شده‌اند. به همین دلیل تولید‌کنندگان برای برقراری تماس با مشتریان و کنترل کردن کانال‌های توزیع با مشکل و دشواری مواجه هستند. شدت رقابت نیز افزایش یافته است. در چنین شرایطی، پیش بینی نیازهای مصرف کنندگان، دشوار است. یکی از وظایف در چنین بازارهای گسترده، تقسیم بندی بازار است. اطلاعات حاصل از تحقیقات بازاریابی نه تنها به تدوین استراتژی‌های بازار بلکه به اجرای آن ها نیز کمک می‌نماید.

تحقیقات بازاریابی نقش بسیار مهمی در فرایند تصمیم‌گیری، به خصوص در ارائه اطلاعات به روز و دقیق جهت اتخاذ تصمیم، ایفا می نمایند. مدیران برای آگاهی یافتن از نیاز‌ها و خواسته‌های مشتریان، موقعیت بازار، تغییرات فناوری و وسعت رقابت، به اطلاعات به روز و جدید نیاز دارند که این اطلاعات از تحقیقات بازاریابی به دست می‌آیند.

3. تعیین نیازها و خواسته‌های مشتریان:

امروزه بازاریابی، مشتری محور شده است. تولید در مقیاس بزرگ به چند واسطه برای توزیع و پخش محصول نیاز دارد. وجود چند واسطه باعث ایجاد شکاف اطلاعاتی خواهد شد. تحقیقات بازاریابی گزینه خوبی برای رفع این مشکل هستند. تحقیقات بازاریابی در رابطه با ساختار توزیع، اطلاعاتی درباره مشتری ارائه خواهد داد و به پیاده‌سازی و اجرای بازاریابی مشتری‌گرا کمک خواهد کرد.

برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید به مطالب زیر مراجعه فرمایید.

هدف از تحقیقات بازار 

موج جدید تحقیقات بازاریابی

 

4. ترکیب موثر ارتباط: 

در عصری که بازاریابی انبوه دیگر معنایی ندارد و میکرو بازاریابی مطرح است، ارتباطات نقش بسیار مهمی ایفا می‌نماید. تحقیقات بازاریابی به دنبال کشف رسانه‌های تبلیغاتی موثر، تبلیغات اثربخش و ابزارهای ارتباطی یکپارچه هستند. پژوهش بر روی چنین جنبه‌هایی به ترویج موثر محصول شرکت در بازار کمک خواهد کرد.

5. بهبود فعالیت‌های فروش:

تحقیقات بازاریابی برای تحلیل و ارزیابی عملکرد شرکت در بازار و همچنین برای سنجش اثربخشی نیروهای فروش استفاده می‌شود. اطلاعات حاصل از تحقیقات بازاریابی به شناسایی مناطق فروش و مناطقی که میزان فروش در آنان کم است، کمک خواهد کرد. همچنین روش‌های جایگزین برای توزیع کالا را نیز مورد بررسی قرار می‌دهد.

6. پیش‌بینی فروش:

چالش برانگیزترین وظیفه برای هر مدیر تولید، حفظ سرمایه و موجودی در سطح مطلوب است. از آنجایی که تولید بر مبنای تقاضا انجام می‌شود، بنابراین پیش‌بینی علمی فروش، امری ضروری است. با استفاده از روش سهم بازار، روش برآورد نیروی فروش و روش هیئت منصفه در تحقیقات بازاریابی می‌توان میزان فروش را پیش‌بینی کرد. همچنین شایان ذکر است که تحقیقات بازاریابی به ثابت نگه داشتن ظرفیت فروش و برنامه‌های عملیاتی بازاریابی کمک می‌کند.

7. زنده نگه داشتن برند (نام تجاری):

از تحقیقات بازاریابی می‌توان جهت بررسی موقعیت فعلیِ برند (نام تجاری) و تخمین ارزش آن استفاده کرد. همچنین برای بررسی امکان گسترش و تغییر نام برند نیز به کار می‌رود. هدف اصلی بازاریابی ایجاد وفاداری به برند است. تحقیقات بازاریابی به توسعه تکنیک‌هایی برای مورد پسند کردن برند در اذهان عمومی و حفظ وفاداری به برند کمک می‌کند.

8. تسهیل معرفی محصول جدید:

تحقیقات بازاریابی به تست محصولات جدید در یک یا دو بازار با مقیاس کوچک و همچنین به تشخیص رفتار مشتری در مواجهه با محصول جدید و توسعه یک روش بازاریابی مناسب کمک می‌کند. مشکلات مشتریان در رابطه با محصول جدید را شناسایی می‌نماید. به عبارتی دیگر خطرات و تهدیدهای مربوط به معرفی محصول جدید را کنترل می‌کند.

9. تعیین پتانسیل‌های صادراتی:

توسعه حمل و نقل و ارتباطات به جهانی شدن و دیجیتالی شدن تجارت کمک کرده است. این امر منجر به رشد بازارهای بین‌المللی شده است. تحقیقات بازاریابی، بازار صادرات را مورد بررسی قرار می‌دهد. بدین طریق که اطلاعاتی در خصوص محیط بازاریابی حاکم بر یک کشور خاص را جمع‌آوری می‌کند. در واقع، با جمع‌آوری داده‌ها درباره مصرف‌کنندگان از کشورهای مختلف، پتانسیل‌های صادراتی را نشان می‌دهد.

10. تصمیم‌گیری مدیریتی:

تحقیقات بازاریابی نقش بسیار مهمی در فرایند تصمیم‌گیری، به خصوص در ارائه اطلاعات به روز و دقیق جهت اتخاذ تصمیم، ایفا می نمایند. مدیران برای آگاهی یافتن از نیاز‌ها و خواسته‌های مشتریان، موقعیت بازار، تغییرات فناوری و وسعت رقابت، به اطلاعات به روز و جدید نیاز دارند که این اطلاعات از تحقیقات بازاریابی به دست می‌آیند.

 

تهیه شده در گروه تولید محتوی سپینود شرق

کلیه حقوق این وبسایت متعلق به موسسه سپینود شرق می باشد. .

برچسب ها :

نظرتان را ثبت کنید