شرایط کلی اعطای تسهیلات ارزی از منبع صندوق توسعه ملی

شرایط کلی اعطای تسهیلات ارزی از منبع صندوق توسعه ملی

طرح ها و فعالیت‌های دارای شرایط دریافت تسهیلات از منابع صندوق به شرح ذیل می‌باشند:

  • 19 بهمن 1394
  • 5174
شرایط کلی اعطای تسهیلات ارزی از منبع صندوق توسعه ملی

طرح ها و فعالیت‌های دارای شرایط دریافت تسهیلات از منابع صندوق به شرح ذیل می‌باشند:

طرح ها و فعالیت‌های دارای شرایط دریافت تسهیلات از منابع صندوق به شرح ذیل می‌باشند:

طرح ها و فعالیت‌های دارای شرایط دریافت تسهیلات از منابع صندوق به شرح ذیل می‌باشند:


    طرح‌ها و فعالیت‌های نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشگاه
    طرح‌ها و فعالیت‌هایی که بتوانند از محل ارز‌آوری ناشی از صادرات خود محصول نسبت به باز پرداخت اصل و سود تسهیلات دریافتی به صورت ارزی اقدام کنند.www.sepinud.com
•    طرح‌ها و فعالیت‌های حمل‌و‌نقل ریلی مشروط به تعهد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای فروش ارز به این طرح‌ها برای باز پرداخت تسهیلات دریافتی
    طرح‌ها و فعالیت‌های آب‌شیرین‌کن‌ها مشروط به باز پرداخت اقساط (‌اصل و سود‌) به صورت ارزی
     اعطای تسهیلات از منابع صندوق به موسسات و شرکت‌هایی که مجاز به حداقل 80 % سهام آنها مستقیم یا با واسطه‌ی اشخاص حقوقی متعلق به اشخاص حقیقی باشد.
    اعطای تسهیلات به اشخاص حقوقی مجاز، مشروط به آن است که نسبت حقوق صاحبان سهام به مجموع دارایی‌ها‌ی شرکت (‌نسبت مالکانه) در زمان تسلیم درخواست به بانک عامل و هر مقطع زمانی (‌در هر مقطع استفاده از تسهیلا‌ت) از 20 % کمتر نباشد.
    حداقل سهم آورده متقاضی در طرح‌های متقاضی دریافت تسهیلات از صندوق حداقل 25 % می‌باشد.
    تسهیلات ارزی اعطایی به هر طرح از محل منابع صندوق حداکثر معادل بخش ارزی هزینه‌های سرمایه‌گذاری طرح خواهد بود.
    نرخ بازده (‌IRR‌) طرح‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری برای بخش آب و کشاورزی حداقل ده درصد (10 %) و برای سایر بخش‌ها و زیربخش‌ها حداقل پانزده درصد تعیین می‌گردد.
    نرخ سود مورد انتظار تسهیلات پرداختی از محل منابع صندوق برای موارد عام 6 %، صنایع بالا دست نفت، گاز و پتروشیمی 8 %، آب و کشاورزی و مناطق کمتر توسعه یافته 4 % در سال می‌باشد.
    حد اکثر دوره ی اجرا 3 سال‌، دوره تنفس 6 ماه و بازپرداخت 5 سال تعیین می‌گردد ولی مجموع این مراحل نباید از 8 سال تجاوز نماید.
    رعایت مفاد قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب 1391/05/01، برای تمام استفاده‌کنندگان از تسهیلات صندوق الزامی است.
    متقاضیان پس از دریافت مصوبه صندوق ملزم به پرداخت 0.5 % کارمزد تعهد به صندوق می‌باشند.
    حداکثر فرجه زمانی برای گشایش اعتبارات اسنادی از محل منابع مسدود شده صندوق 6 ماه از تاریخ اعلام مسدودی به بانک مرکزی می‌باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید به مطلب استقلال مصارف صندوق توسعه‌ی ملی از تکالیف بودجه‌ای مراجعه فرمایید.

 تهیه شده در گروه تولید محتوی سپینود شرق

کلیه حقوق این وبسایت متعلق به موسسه سپینود شرق می باشد. .

 

نظرتان را ثبت کنید