استقلال مصارف صندوق توسعه‌ی ملی از تکالیف بودجه‌ای

استقلال مصارف صندوق توسعه‌ی ملی از تکالیف بودجه‌ای

با تدوین و اجرایی شدن برنامه ششم توسعه، بر اساس بند 10 این سیاست‌ها مصارف صندوق توسعه ملی از تکالیف بودجه ای و قوانین عادی مستقل خواهد شد

  • 10 تیر 1394
  • 2795
استقلال مصارف صندوق توسعه‌ی ملی از تکالیف بودجه‌ای

با تدوین و اجرایی شدن برنامه ششم توسعه، بر اساس بند 10 این سیاست‌ها مصارف صندوق توسعه ملی از تکالیف بودجه ای و قوانین عادی مستقل خواهد شد

به گزارش روابط عمومی صندوق توسعه ملی، تغییر نگاه به درآمدهای حاصل از نفت و گاز و همچنین تلاش برای کاهش وابستگی بودجه به این منابع، بار دیگر در  قالب سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه از سوی مقام معظم رهبری مورد تاکید قرار گرفته است.

دایمی شدن اساسنامه صندوق توسعه ملی و  همچنین  استقلال مصارف صندوق توسعه‌ ملی از تکالیف بودجه‌ای و قوانین عادی از جمله نکات مهمی است که در قالب سیاست های ابلاغی به آن اشاره شده است.

واریز سالیانه 30 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز به صندوق توسعه ملی و افزایش حداقل 2 واحد درصد سالیانه به آن، هدف مهمی است که با ساز و کار صندوق توسعه ملی به منابع و سرمایه‌های زاینده‌ی اقتصادی تبدیل خواهد شد.

استقلال مدیریت حساب‌ها از بانک مرکزی،ارائه‌ تسهیلات ارزی از منابع صندوق توسعه‌ی ملی به بخش‌های غیردولتی و سپرده‌گذاری ارزی حداکثر ۲۰درصد از منابع ورودی صندوق برای ارائه‌ی تسهیلات ریالی از دیگر موضوعاتی است که در این سیاست ها ذکر شده است.

 در بند 10 سیاست های ابلاغی برنامه ششم توسعه آمده است:

تغییر نگاه به نفت و گاز و درآمدهای حاصل از آن، از منبع تأمین بودجه‌ی عمومی به «منابع و سرمایه‌های زاینده‌ی اقتصادی» و دائمی شدن اساسنامه‌ی صندوق توسعه‌ی ملی با تنفیذ اساسنامه‌ی موجود و واریز سالانه ۳۰ درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز به صندوق توسعه‌ی ملی و افزایش حداقل ۲ واحد درصد سالیانه به آن.

-    استقلال مدیریت حساب‌ها از بانک مرکزی.

-    ارائه‌ی تسهیلات از منابع صندوق توسعه‌ی ملی به بخش‌های غیردولتی به‌صورت ارزی.

-    استقلال مصارف صندوق توسعه‌ی ملی از تکالیف بودجه‌ای و قوانین عادی.

-    سپرده‌گذاری ارزی حداکثر ۲۰ درصد از منابع ورودی صندوق، نزد بانک‌های عامل در قبال اخذ خط اعتباری ریالی از بانک‌های مذکور برای ارائه‌ی تسهیلات ریالی به بخش کشاورزی، صنایع کوچک و متوسط و تعاونی با معرفی صندوق توسعه‌ی ملی.

 

منبع سایت صندوق توسعه‌ی ملی

نظرتان را ثبت کنید