بررسی چالش‌های کارآفرینی و سرمایه‌گذاری زنان زنده ماندن به‌عنوان یک کسب‌وکار یا رقابت در دنیای سرمایه‌گذاری

بررسی چالش‌های کارآفرینی و سرمایه‌گذاری زنان زنده ماندن به‌عنوان یک کسب‌وکار یا رقابت در دنیای سرمایه‌گذاری

چرا زنان در عرصه کارآفرینی همواره با چالش‌های بیشتری نسبت به مردان مواجهند

  • 16 تیر 1394
  • 3725
بررسی چالش‌های کارآفرینی و سرمایه‌گذاری زنان زنده ماندن به‌عنوان یک کسب‌وکار یا رقابت در دنیای سرمایه‌گذاری

چرا زنان در عرصه کارآفرینی همواره با چالش‌های بیشتری نسبت به مردان مواجهند

مشاهده دقیق تر دنیای کسب وکار این واقعیت را روشن می کند که مردان در عرصه سرمایه گذاری و کسب وکار موفق تر عمل کرده اند. نگاهی به لیست فوربس از میلیاردرهای جهان روشن می کند که اقتصاد جهان تحت سلطه مردان قرار دارد. خب، شما ممکن است بگویید که فضای اقتصادی متعلق به دنیای مردان است و زنان در حال به دست گرفتن و ایجاد فرصت های جدید برای خود هستند. این دیدگاه درستی است چرا که به لحاظ شکل گیری فضای کسب و کار وظیفه تأمین معاش و فعالیت در فضای اقتصادی از ابتدا در اختیار مردان بوده و زنان برای تصاحب این جایگاه باید تلاش دوچندانی داشته باشند.

 

چرا زنان در عرصه کارآفرینی همواره با چالش های بیشتری نسبت به مردان مواجهند؟ موانع کارآفرینی زنان در جامعه ما تحت تأثیر چه عواملی هستند؟ چگونه می توان براین چالش ها غلبه کرد؟ برای پیدا کردن پاسخ این سوالات و روشن شدن موضوع باید به بررسی دقیق مسائل اجتماعی و فرهنگی و ساختار های اقتصادی جامعه بپردازید. اما ما در این مطلب به دنبال ریشه یابی این پدیده نیستیم و تنها می خواهیم نکاتی را متذکر شویم که در بهبود این روند مؤثر خواهد بود.

مشاهده دقیق تر دنیای کسب وکار این واقعیت را روشن می کند که مردان در عرصه سرمایه گذاری و کسب وکار موفق تر عمل کرده اند. نگاهی به لیست فوربس از میلیاردرهای جهان روشن می کند که اقتصاد جهان تحت سلطه مردان قرار دارد. خب، شما ممکن است بگویید که فضای اقتصادی متعلق به دنیای مردان است و زنان در حال به دست گرفتن و ایجاد فرصت های جدید برای خود هستند. این دیدگاه درستی است چرا که به لحاظ شکل گیری فضای کسب و کار وظیفه تأمین معاش و فعالیت در فضای اقتصادی از ابتدا در اختیار مردان بوده و زنان برای تصاحب این جایگاه باید تلاش دوچندانی داشته باشند.

***

قبل از اینکه بخواهیم به بـرجـسته سازی چالش های سرمایه گذاری و کار آفرینی زنان در دنیای کسب وکار بپردازیم باید تأکید کنیم که آنچه در جامعه ما اتفاق افتاده سهم اندک زنان در مشارکت اقتصادی است و این امر به روشنی در آمار های مرکز آمار قابل تجزیه و تحلیل و مشاهده است و در مسئله اشتغال هم اوضاع به همین وخامت است.

5 چالش اساسی برای ورود زنان به عرصه سرمایه گذاری و کارآفرینی

1-ساختار های فرهنگی و اجتماعی

همان طور که می دانید یکی از اصلی ترین مشکلات ورود زنان در دنیای کسب وکار و سرمایه گذاری بحث های فرهنگی و اجتماعی است. این موضوع که سال ها جوامع مختلف را از بهره مندی از نیمی از جمعیت فعال خود در فرآیند تولید و خلق ثروت محروم کرد همچنان در بسیاری از کشور های جهان سوم و کمتر توسعه یافته وجود دارد. مقاومت مردان در برابر فعالیت های اقتصای زنان مسئله دیروز و امروز نیست، این موضوع حتی در جوامع توسعه یافته هم دیده می شود.

در سال های اخیر در کشور ما نگاه ها به مسئله اشتغال و فعالیت های اقتصادی زنان تغییرات معنی داری داشته که ادامه همین موضوع می تواند یکی از بزرگ ترین چالش های فعالیت اقتصادی زنان را از پیش رو بردارد و مسیر هموار تری را برای کارآفرینی و سرمایه گذاری نیمی از جمعیت جامعه فراهم کند. آن چیزی که به عنوان ارزش های فرهنگی یا سنت های دست و پاگیر مطرح می شود بزرگ ترین مانع ورود زنان در دنیای کسب وکار و سرمایه گذاری هستند حال آنکه با گذشت زمان، بسیاری از مشکلات این حوزه حل شده و زمینه های ورود زنان در فعالیت های اقتصادی فراهم شده است.

2- تبعیض های اجتماعی

بزرگ ترین شکست برای زنان کارآفرین این است که بپذیرند در دنیای کسب وکار و سرمایه گذاری نمی توانند همپای مردان گام بردارند. این پذیرش شکست به نوعی زمینه های شکست واقعی در تعاملات اقتصادی را فراهم می کند. اینکه زنی بتواند براین چالش غلبه کند موضوع مهمی است. اینکه همه مردم به شما بگویند شما نمی توانید و بخواهید بر این عامل منفی فائق آیید کار بسیار دشواری است.

این امر سبب به وجود آمدن تبعیض هایی برای ورود زنان به دنیای کسب وکار و سرمایه گذاری شده که مواجهه با این تبعیض ها یکی دیگر از چالش های فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری برای زنان است. این پدیده باعث شده تا زنان همواره برای شروع یک فعالیت اقتصادی یا حتی به دست آوردن یک شغل با مشکلات بیشتری نسبت به مردان دست و پنجه نرم کنند. اکثر مردم هنوز هم با این ذهنیت زندگی می کنند که برخی کسب وکار های خاص یا وظایف شغلی توسط مردان بهتر انجام می شوند یا مختص مردان است. برای بسیاری از افراد دیدن یک زن در جایگاه شغلی یک مکانیک، راننده اتوبوس تجاری، لوله کش و جوشکار، مدیر یک شرکت حمل و نقل و. . . عجیب است به همین دلیل است که گه گاه در رسانه ها این موضوعات به عنوان یک سوژه جذاب برای خوانندگان مطرح می شود.

نخستین واکنش شما در رویارویی با چنین مسئله ای چیست؟ پاسخ این سوال به روشنی از تبعیض های درونی و بیرونی برای شروع کسب وکار و سرمایه گذاری در چنین مشاغلی برای زنان خبر می دهد. حقیقت این است که اغلب ما با این فرض زندگی می کنیم که زنان به طورکلی در زمینه های خاصی از زندگی بی کفایت هستند. مردم ترجیح می دهند که در بسیاری از کسب وکار ها با یک مرد مواجه شوند چرا؟ دلیل این است که این باور شکل گرفته مردان برای به دست گیری برخی اشتغالات متولد شده اند. شما ممکن است فکر کنید که این موضوعات چالش معمولی و غیر قابل طرح است، اما واقعیت این است که در مسیر حرکت زندگی خود در ساختن چنین تبعیض هایی نقش دارید تنها راه حل برای دست زدن به چالش تبعیض اجتماعی ورود زنان به عرصه های مختلف فعالیت های اقتصادی و شکستن این سد محکم است.

3-فقدان اعتماد به نفس برای سرمایه گذاری

علاوه بر موضوعاتی که مطرح شد و بیشتر در قالب ساختار های بیرونی و اجتماعی مطرح است، نبود اعتماد به نفس کافی برای شروع و ادامه یک روند سرمایه گذاری یکی دیگر از چالش هاست. زنان نه تنها در شروع یک کسب وکار بلکه در ادامه فعالیت های کسب وکاری نظیر مذاکره، بستن قرارداد های کلان، جوینت شدن با شرکت های تجاری دیگر و به طورکلی پذیرش ریسک تجاری محتاط تر عمل می کنند. چالش سوم زنان کارآفرین، کـمبود اعـتـمـادبه نفس و ریسک پذیری پایین هنگام شروع یک کسب وکار با چالش افزایش سرمایه است. به طورکلی زنان کارآفرین برای پیدا کردن شرکای تجاری و انجام تعاملات تجاری با دشواری های بیشتری روبه رو هستند.

4- ایجاد تعادل میان کسب وکار و خانواده

زمانی برای کار و زمانی برای رسیدن به مسائل خانوادگی، این مسئله تقریباً در تمام زنان کارآفرین با شدت و ضعف وجود دارد و چون این ذهنیت در جامعه وجود دارد که انجام امور داخلی آشپزی، تربیت کودکان و. . . بر عهده زنان است، عدم همکاری افراد خانواده سبب بروز مشکلاتی برای فعالیت های اقتصادی زنان می شود از این رو زنان عموما در مواجهه با چنین رفتار ها برخورد های انفعالی در پیش می گیرند و سعی می کنند با صرف کار و زمان بیشتر این مشکل را از پیش رو بردارند و در یک مسیر فرسایشی گام برمی دارند.

چـالــش چهارم کسب وکار برای زنان کارآفریــن بر قراری تعادل میان کسب وکار و خانواده است. زنان به طور طبیعی، ستون فقرات خانواده به حساب می آیند، این موضوع به ویژه در جوامع سنتی پررنگ تر است. عدم برقراری تعادل میان کسب وکار و خانواده خطری است که می تواند عواقب جبران ناپذیری را به همراه داشته باشد. در حال حاضر چگونه می توانید بر چنین چالشی پیروز شوید؟ پاسخ بسیار ساده و در مدیریت زمان و ذهنیت شما نهفته است. این دو کلید به تعادل رساندن فعالیت های اقتصادی و خانوادگی است.

5 - استرس به دلیل رقابت در کسب وکار

هیچ گاه صحبت از کارآفرینی به عنوان زنده ماندن یک کسب وکار مطرح نبوده و نیست از این رو فضای رقابتی همواره با استرس هایی برای صاحبان کسب وکار همراه است، اما این دقیقا همان چیزی است که به پرورش تفکر خلاق در جریان یک سرمایه گذاری کمک می کند. استرس و رقابت و سختی در ارتباط برای اجرای اهداف یک کسب وکار، به عنوان آخرین چالش برای کارآفرینی زنان مطرح است. فرآیند کارآفرینی و ساخت یک کسب وکار از ابتدا مستلزم کار سخت، تعهد و پشتکاراست. شروع یک کسب وکار، شروع یک بازی پرریسک و با استرس بالاست.

در دنیای سرمایه گذاری همیشه رقابت وجود دارد و این امر می تواند زمینه های ایجاد استرس و اشتباه در تصمیم گیری را برای صاحبان کسب وکار فراهم کند. طبق تحقیقات گسترده انجام شده زنان در مواجهه با این فضای رقابتی عموما استرس بیشتری را تحمل می کنند و همین عامل می تواند به عنوان یک پدیده منفی موجب شکل گیری تصمیمات اشتباه در سازمان یا بنگاه اقتصادی شود. پذیرفتن وظایف کسب وکار در کنار سایر مسائلی که مطرح شد زمینه های استرس بیشتری را برای زنان فراهم می کنند. این موضوع تا حد زیادی متاثر از ویژگی های شخصیتی زنان است که حس مسئولیت پذیری بیشتری نسبت به مردان دارند.

«بزرگ ترین چالش شما چه بود؟»

زنده ماندن به عنوان یک کسب وکاریا رقابت در دنیای سرمایه گذاری و کسب وکار، چه چیزی مهم ترین چالش شما در کسب وکار است؟ ورود به بازی و آمیختن زندگی با کسب وکار دو مسئله متفاوت است. به عنوان نکته آخر این پنج چالش به طور خاص بررسی شد. زنان کارآفرین با مشکلات دیگری نیز مواجهند که در این مجال نمی گنجد، بنابراین اگر شما به عنوان یک کارآفرین زن تنها به دنبال شروع کسب وکار هستید باید انتظار رویارویی با چنین چالش هایی را داشته باشید. توانایی شما برای از میان برداشتن این چالش ها آن چیزی است که باعث می شود شما یک کارآفرین موفق باشید.
آنچه در جامعه ما اتفاق افتاده سهم اندک زنان در مشارکت اقتصادی است و این امر به روشنی در آمار های مرکز آمار قابل تجزیه و تحلیل و مشاهده است و در مسئله اشتغال هم اوضاع به همین وخامت است.

منبع: روزنامه فرصت امروز

 آرشیو مقالات

 

 

برچسب ها :

نظرتان را ثبت کنید