بانک‌های عامل صندوق توسعه ملی:

بانک‌های عامل صندوق توسعه ملی

بانک عامل صندوق توسعه ملی به بانکی گفته می‌شود که با صندوق توسعه قرارداد عاملیت منعقد کرده باشد.

  • 12 بهمن 1394
  • 7904
بانک‌های عامل صندوق توسعه ملی

بانک عامل صندوق توسعه ملی به بانک هایی گفته می‌شود که با صندوق توسعه قرارداد عاملیت منعقد کرده باشد.

 

در سال‌های گذشته به هر کدام از بانک‌ها مبالغی اعتبار از صندوق تخصیص داده می‌شد ولی در سال 1394 به هر بانک در چند حوزه خاص مبالغی اختصاص یافته، که بانک فقط طرح‌ها را در همان موضوعات می‌تواند بررسی کند.

بانک عامل صندوق توسعه ملی به بانکی گفته می‌شود که با صندوق توسعه قرارداد عاملیت منعقد کرده باشد. قرارد عاملیت در واقع به بانک مسئولیت بررسی طرح توجیهی فنی-اقتصادی، اهلیت متقاضی و پذیرش طرح در چارچوب موضوعی و عناوین مشخص شده در قرارداد را می‌دهد.

در سال‌های گذشته به هر کدام از بانک‌ها مبالغی اعتبار از صندوق تخصیص داده می‌شد ولی در سال 1394 به هر بانک در چند حوزه خاص مبالغی اختصاص یافته، که بانک فقط طرح‌ها را در همان موضوعات می‌تواند بررسی کند.

 

 

در ادامه لیست بانک‌ها و موضوعات قابل بررسی ارائه می‌گردد.

قراردادهای عاملیت ارزی صندوق توسعه ملی با بانک‌های عامل در سال 1394

قراردادهای عاملیت ارزی صندوق توسعه ملی  

قراردادهای عاملیت ریالی صندوق توسعه ملی با بانک‌های عامل در سال 1394

عاملیت ریالی صندوق توسعه ملی

برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید به مطلب معافیت صندوق توسعه ملی از مالیات تسعیر نرخ ارز مراجعه فرمایید.

تهیه شده در موسسه سپینود شرق

کلیه حقوق این وبسایت متعلق به موسسه سپینود شرق می باشد. . 

نظرتان را ثبت کنید