ارتباط میان مطالعه امکانسنجی (طرح توجیهی)و طرح کسب و کار

ارتباط میان مطالعه امکانسنجی (طرح توجیهی)و طرح کسب و کار

طرح کسب و کار یک ابزار ضروری برای متقاضیان تجاری است که به دنبال ایجاد یک شرکت یا مدیریت یک کسب و کار هستند

 • 9 دی 1396
 • 4889
ارتباط میان مطالعه امکانسنجی (طرح توجیهی)و طرح کسب و کار

طرح کسب و کار یک ابزار ضروری برای متقاضیان تجاری است که به دنبال ایجاد یک شرکت یا مدیریت یک کسب و کار هستند

آخرین ویرایش: مهر 1399

طرح کسب و کار یک ابزار ضروری برای متقاضیان تجاری است که به دنبال ایجاد یک شرکت یا مدیریت یک کسب و کار هستند، برای مدیرانی که پروژه های جدید را برای افراد یا موسسات دیگر پیشنهاد می کنند، برای شرکت هایی که می خواهند محصولات یا خدمات جدیدی را راه اندازی کنند یا مدیریت فعالیت هایشان را بهبود ببخشند و برای موسساتی که منابع مالی را برای پروژه های سرمایه گذاری جدید مدیریت می کنند.

طرح کسب و کار یک ابزار ضروری برای متقاضیان تجاری است که به دنبال ایجاد یک شرکت یا مدیریت یک کسب و کار هستند، برای مدیرانی که پروژه های جدید را برای افراد یا موسسات دیگر پیشنهاد می کنند، برای شرکت هایی که می خواهند محصولات یا خدمات جدیدی را راه اندازی کنند یا مدیریت فعالیت هایشان را بهبود ببخشند و برای موسساتی که منابع مالی را برای پروژه های سرمایه گذاری جدید مدیریت می کنند. لازم به ذکر است که نقش یک طرح کسب و کار نه فقط برای اثبات این است که سرمایه گذاری در کسب و کار ارزش دارد یا خیر، بلکه، مهمتر از همه، سعی دارد از طریق معرفی مراحل عملیاتی، سرمایه گذار را راهنمایی نماید و به او آگاهی دهد. اما هنگامی که مطالعه امکان سنجی، تایید نماید که فرصت اقتصادی قابلیت تبدیل به یک کسب و کار را دارد و امکان پذیر است، آنگاه می توان طرح کسب و کار را نوشت. اطلاعات و تجزیه و تحلیل های مطالعه امکان سنجی در طرح کسب و کار گنجانده می شوند که این امر تهیه طرح کسب و کار را در بیشتر موارد، تسهیل می کند. در ادامه ارتباط میان مطالعه امکانسنجی و طرح کسب و کار را مفصل تر شرح خواهیم داد.

نتایج مطالعات امکان سنجی می تواند با گذشت زمان، تغییر محیط اقتصادی، تغییرات در بخش فعالیت، نتایج تحقیقات و فعالیت های توسعه ای، دیگر مورد استفاده و کارساز نباشد.

کارکردهای مطالعه امکان سنجی(طرح توجیهی)

وظایف خاص مطالعه امکان سنجی عمدتا شامل موارد زیر است:

1.ارزیابی سازمان از طریق تجزیه و تحلیل سیستم های اقتصادی و فنی، شناسایی عوامل غیر دسترس، در دسترس و بالقوه که ممکن است در فعالیت های فعلی مورد استفاده قرار گیرند، نحوه سرمایه گذاری و استفاده از منابع و پیش بینی نتایج اقتصادی از طریق شاخص های بهره وری مالی و اقتصادی خاص.

2. شناسایی موقعیت شرکت در محیط رقابتی اقتصادی، سهم بازار و عوامل بالقوه تاثیر گذار در حال حاضر، میان مدت و بلند مدت.

3. پیش بینی در مورد جهت گیری استراتژیک آینده شرکت، تدوین جایگزین های احتمالی.

4. تجزیه و تحلیل استاتیک و پویا که محتوای آن مبنایی برای پیش بینی ها، تجزیه و تحلیل ریسک یا پایداری کسب و کار و غیره است.

مطالعه امکان سنجی قبل از تهیه طرح کسب و کار انجام می شود و یک ابزار پیچیده تر و سریع تر برای تجزیه و تحلیل فرصت های تجاری از نظر قابلیت حیات و پایداری و بقای آن است و نشان می دهد که آیا سرمایه گذاری برای این کسب و کار، ارزش دارد یا خیر.

مطالعه امکان سنجی(Feasibility Study) در سطح ملی

مطالعه امکان سنجی در سطح ملی، صرفنظر از این که آیا برای پروژه سرمایه گذاری عمومی یا خصوصی انجام می شود یا خیر و اینکه قابل بازپرداخت است یا خیر، باید جزئیات مطالعه، عناصر اصلی و معیارهای ارزیابی، تمام بخش ها و اطلاعات لازم در رابطه با ویژگی های سازمان، تجزیه و تحلیل وضعیت کنونی و زمینه فعالیت، ارائه گزینه های انتخابی، تهیه معیارهای انتخاب، تجزیه و تحلیل راندمان و ریسک پروژه در آینده، بر اساس سند حقوقی ارائه شوند و همچنین در این نوع از مطالعات امکانسنجی، بررسی راه حل های پیشنهادی و پیامدهای ناشی از تصویب یک تصمیم از لحاظ تکنیکی و فنی دقیق تر است. تجربه نشان داده است که انجام یک مطالعات امکان سنجی ضروری است و اغلب اوقات، جنبه های ذکر شده در بالا برای ارائه تصویر اولیه ای از توسعه کسب و کار در آینده، به ندرت مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند. چیزی که باید بیان شود، این واقعیت است که نتایج مطالعات امکان سنجی می تواند با گذشت زمان، تغییر محیط اقتصادی، تغییرات در بخش فعالیت، نتایج تحقیقات و فعالیت های توسعه ای، دیگر مورد استفاده و کارساز نباشد.

رابطه بین مطالعه امکان سنجی (طرح توجیهی)و طرح کسب و کار

مطالعه امکان سنجی قبل از تهیه طرح کسب و کار انجام می شود و یک ابزار پیچیده تر و سریع تر برای تجزیه و تحلیل فرصت های تجاری از نظر قابلیت حیات و پایداری و بقای آن است و نشان می دهد که آیا سرمایه گذاری برای این کسب و کار، ارزش دارد یا خیر.

یکی از مزایای مطالعات امکان سنجی این است که موجب کاهش قابل توجه ریسک می شود و در پی تلاش برای ارزیابی ارزش سرمایه گذاری در فرصت های اقتصادی مشخص شده، است.

عناصر اصلی که مطالعات امکان سنجی را از یک طرح کسب و کار متمایز می کند، عبارتند از:

 • پیگیری و ارزیابی یک هدف واحد و امکانسنجی کسب و کار
 • کاهش پیچیدگی ها
 • جزئی بودن و ماهیت پژوهشی مطالعه امکانسنجی
 • زمان بر بودن
 • جزئیات فنی پیچیده تر

ارتباط میان انواع مطالعات در شکل زیر نشان داده شده است.ارتباط میان مطالعه امکانسنجی و طرح کسب و کار

یک طرح کسب و کار باید شامل فلسفه وجودی سازمان، دیدگاه های شرکت، فعالیت های اصلی آن و انجام تحقیقات در مورد تمام برنامه های بلند مدت باشد. پس از شروع یک کسب و کار، طرح کسب و کار باعث می شود که توجه مدیران بر اهداف اصلی متمرکز شود و اجازه نمی دهد که فعالیت های روزمره خللی در مسیر دستیابی به اهداف اصلی ایجاد نماید. یک متخصص سرمایه گذاری تخمین زده است که در کشورهای دارای بازار اقتصادی توسعه یافته، سرمایه گذاران بالقوه، 60 درصد از پیشنهادات سرمایه گذاری را در همان لحظه اول رد می کنند و 15 درصد آن را بررسی و سپس رد می کنند و فقط 5 درصد از پیشنهادات را به مرحله مذاکره می رسانند.

بر اساس هدف مورد نظر، طرح کسب و کار شامل کارکرد های ذیل است:

الف: نحوه توسعه ایده ها و تبدیل آن به کسب و کار و تعریف کل کسب و کار باید به طور کامل شرح داده و تحلیل شود.

مزایای عمده ایجاد یک طرح کسب و کار این است که به وضوح اهداف کسب و کار روش های دستیابی به آنها را تعریف می کند. خطرات مرتبط و روش های خاص برای اندازه گیری و حذف خطرات را معرفی می نماید. به این ترتیب، کسب و کار از همه دیدگاه ها (بازاریابی، تولید، پشتیبانی مالی)، تخصیص منابع، به حداکثر رساندن بهره وری، نتایج استراتژی های مورد نظر و فرصت های موفقیت، مورد بررسی قرار می گیرد. این کار به ویژه برای راه اندازی کسب و کارها یا اجرای طرح های توسعه و زمانی که شرکت باید یک تصویر واضح از آینده پروژه ارائه دهد، بسیار سودمند است.

ب: ارزیابی یک ایده کسب و کار جدید که با استفاده از آن پروژه های جدید راه اندازی یا سرمایه گذاری برای توسعه، ارزیابی، مقایسه و طبقه بندی می شوند

ج: ارزیابی گذشته نگر از عملکرد واقعی یک کسب و کار در طول زمان

با استفاده از تجزیه و تحلیل عملکرد واقعی یک کسب و کار در طول زمان مشخص، می توان علل شکست ها و شیوه های فعالیت شرکت در آینده را شناسایی کرد.

د: تامین مالی

اغلب اوقات، تامین کنندگان مالی، تنها پس از بررسی و مطالعه دقیق طرح کسب و کار یا پروژه و اطمینان یافتن از اینکه کسب و کار توانایی تولید درآمد لازم برای عملیات روزانه، پرداخت بدهی ها و سودآوری را دارد، تصمیم به اعطای وام یا سرمایه می نمایند. با تجزیه و تحلیل طرح کسب و کار، مؤسسات مالی قادر خواهند بود ظرفیت مدیریت برای حفظ وضعیت ارائه شده و دستیابی به اهداف آینده و انتخاب استراتژی مطلوب برای دستیابی به آنها را ارزیابی کنند. این اقدام مربوط به زمانی است که یک کسب و کار به دنبال تامین مالی برای راه اندازی یا گسترش خود باشد. یک طرح کسب و کار باید دارای نقاط مرجع و سایر عناصر به منظور کمک به جهت گیری در محیط اقتصادی و آماده سازی در برابر تغییرات قابل پیش بینی و غیرقابل پیش بینی باشد. هیچکس انتظار ندارد که کسب و کار دقیقا بر اساس برنامه انجام شود، اما دانستن و درک روند برنامه ریزی، کسب و کار را برای تغییر آماده می کند و زمان واکنش آن به تغییرات را بهبود می بخشد.

شکل زیرکارکردهای خاص طرح کسب و کار را نشان می دهد:

(fs & bp)ارتباط میان مطالعه امکانسنجی و طرح کسب و کار 

ارزیابی پروژه در اغلب موارد یک روش استاندارد برای جمع آوری اطلاعات فنی، اقتصادی و مالی مربوط به پروژه است که بر اساس آنها تصمیم به پیاده سازی و اجرا، اصلاح یا رها کردن پروژه گرفته می شود.

همچنین، در مطالعه امکان سنجی و هم در طرح کسب و کار، باید جنبه های نهادی و اداری که ممکن است به طور قابل توجهی بر اجرای پروژه در آینده تاثیر بگذارد، به طور مفصل ارائه شوند. نحوه انجام و مدیریت فعالیت های جدید در ساختار عملکردی و سلسله مراتبی سازمان باید ذکر شود. همچنین در این مطالعات لازم است که جنبه های اجتماعی مربوط به تأثیر پروژه بر روی اجتماعات محلی نیز ذکر شود: مانند اشتغال نیروی کار، افزایش درآمد مردم به عنوان یک نتیجه از تخصیص سرمایه به پروژه، کیفیت زندگی و غیره. همچنین تاثیرات اکولوژیکی، یعنی تاثیر بر محیط منطقه و کیفیت عوامل محیطی نیز باید ذکر شوند. بر اساس نتایج حاصل از مطالعه امکان سنجی، می توان درباره رها کردن، ادامه دادن یا ارزیابی مجدد آن از طریق بررسی طرح ها و فرضیه های دیگر، تصمیم گیری نمود.

 

نتیجه گیری

ارزیابی پروژه در اغلب موارد یک روش استاندارد برای جمع آوری اطلاعات فنی، اقتصادی و مالی مربوط به پروژه است که بر اساس آنها تصمیم به پیاده سازی و اجرا، اصلاح یا رها کردن پروژه گرفته می شود. فرآیند ارزیابی اسناد یک فرایند پیوسته است که انجام آن در مراحل مختلف چرخه عمر پروژه ضروری است:

 • در پایان هر مرحله چرخه عمر؛ به منظور تصمیم گیری در مورد اینکه آیا ادامه پروژه ارزش دارد یا خیر
 • پس از هر مرحله از اجرای پروژه؛ به منظور اخذ تصمیمات تاکتیکی یا اصلاحی در حین اجرای پروژه
 • پس از طراحی نهایی اما قبل از اجرای سرمایه گذاری پروژه (ارزیابی قبل از رویداد)
 • در پایان اجرای پروژه (ارزیابی میان مدت)
 • در مرحله عملیات؛ به منظور مشاهده راه های دستیابی به اهداف و پیش بینی ها (ارزیابی مستمر و در حین اجرا)

ارزیابی هایی که در مراحل ابتدایی انجام می شوند، دارای درجه بالایی از ریسک هستند، زیرا بر اساس فرضیات انجام می گیرند، در حالی که ارزیابی های نهایی (ارزیابی پس از اتمام پروژه)، ریسک کمتری دارد زیرا بر اساس حقایق تاریخی انجام می شوند. برای اینکه نتایج ارزیابی های مختلف به صورت منسجم و قابل مقایسه باشند، ضروری است که از یک شاخص کلی استفاده شود و صرف نظر از مرحله ای که ارزیابی در آن انجام می شود، بررسی شود که آیا روش اجرا شده دارای معیار مشابه است، یا خیر. همچنین در حین ارزیابی، باید نتایج کمی و کیفی پروژه و نیز تفاوت و شباهت های میان جنبه های ارزیابی شده (اثرات و تلاش ها) باید ثبت و نگهداری شوند. اغلب این موارد در واحدهای پولی ارائه می شوند که ممکن است باعث ایجاد حس عدم اطمینان درباره مقادیر و هزینه های مربوطه شود. صرف نظر از زمانی که ارزیابی اجرا می شود و یا روش هایی که مورد استفاده قرار می گیرند، نتیجه های حاصل شده به تصمیم گیرندگان کمک می کند تا وضعیت موجود را با وضعیت مطلوب و اهداف مورد نظر خود مقایسه نمایند که این امر بسیار مهم است. اگر ارزیابی توسط اشخاص متخصص انجام شود، اعتبار، شفافیت و صحت سایر مراحل تضمین خواهد شد. برای پروژه های سرمایه گذاری غیر قابل بازپرداخت، ارزیابی ضروری است و باید به طور دوره ای براساس توصیه های تامین کنندگان انجام شود و شامل حداقل یک تحلیل اقتصادی، یک تحلیل مالی و یک تحلیل ریسک باشد. ارزیابی از دیدگاه اقتصاد ملی (تجزیه و تحلیل اقتصادی)، شامل بررسی اصلاحات لازم در سطح قیمت ها، مزایا و تلاش های غیرمستقیم تولید می شود. عنصر اصلی این نوع ارزیابی، منعکس کردن میزان سهم تولید کننده و توسعه اقتصاد کلان است. از دیدگاه مالی، به اندازه گیری تمام اثرات و تلاش ها، منابع مالی، مزایا و میزان رشد و ترقی سازمان پرداخته می شود. همچنین تجزیه و تحلیل ریسک برای پروژه های سرمایه گذاری خاص ضروری است. صرف نظر از معیارهای مورد استفاده در ارزیابی، پروژه ها باید از دیدگاه های مختلف مورد قضاوت و ارزیابی قرار گیرند تا همیشه اطمینان حاصل شود که ارزیابی به صورت کافی و با استفاده از چند معیار انجام گرفته است. ذینفعان پروژه، حامیان مالی و سرمایه گذاران، کسانی هستند که اولویت های مالی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی را بر اساس هدف یا اهداف مدنظر، تعیین می نمایند. در صورتی که امکان تحلیل و اولویت بندی وجود نداشته باشد، می توان از سایر روش های مقایسه ای کیفی مانند تجزیه و تحلیل چند متغیره و تکنیک های گروه بندی استفاده کرد. نتایج ارزیابی باید در قالب یک گزارش یا سند تهیه شود زیرا مبنای تداوم یا پایان مرحله های بعدی پروژه است.

 منبع: سایت www.ann.ugal.ro

در صورت نیاز به طرح توجیهی مهاجرت(طرح توجیهی انگلیسی) یا طرح کسب و کار مهاجرت(بیزینس پلن مهاجرت ) با موسسه سپینود شرق تماس حاصل فرمایید.

در صورت نیاز به طرح توجیهی صادرات(طرح توجیهی انگلیسی) یا طرح کسب و کار صادرات با موسسه سپینود شرق تماس حاصل فرمایید.

 

ترجمه شده در گروه تولید محتوا سپینود شرق

کلیه حقوق این وبسایت متعلق به موسسه سپینود شرق می باشد. .

نظرتان را ثبت کنید