13
مرداد 1398

کارگاه آموزشي فرآیند تامین مالی از طریق صندوق توسعه ملی-13 مرداد 1398

سپینود شرق با همکاری روزنامه دنیای اقتصاد
محسن شریف-محمدرضا شریف
5 ساعت

شروع کلاس : از ساعت 2-7 بعدازظهر 13 مرداد 1398

نحوه ثبت نام : پایان یافت

محل برگزاری دوره: تهران ،خیابان مطهری ،بعد از میرزای شیرازی ، پلاک 370 واحد آموزش دنیای اقتصاد 

برای آشنایی بیشتر سرفصل دوره آموزشی فرآیند تامین مالی از طریق صندوق توسعه ملی را مطالعه بفرمایید .

مخاطبین کارگاه:  مدیران عامل، اعضای هیئت مدیره، کارآفرینان و سرمایه گذاران و کلیه کسانی که می خواهند از تسهیلات بانکی و صندوق توسعه ملی استفاده کنند.

نظرتان را ثبت کنید