سرفصل دوره آموزشی فرآیند تامین مالی از طریق صندوق توسعه ملی

سرفصل دوره آموزشی فرآیند تامین مالی از طریق صندوق توسعه ملی

  • 18 دی 1396
  • 3784
سرفصل دوره آموزشی فرآیند تامین مالی از طریق صندوق توسعه ملی

تامین مالی مسئله مهم پروژه های سرمایه گذاری در ایران است محدودیت منابع سرمایه گذاران، بانک ها و دولت باعث ایجاد پروژه های نیمه تمام متعدد در کشور شده است.

 

مدرسین: محسن شریف – محمد رضا شریف
تامین مالی مسئله مهم پروژه های سرمایه گذاری در ایران است محدودیت منابع سرمایه گذاران، بانک ها و دولت باعث ایجاد پروژه های نیمه تمام متعدد در کشور شده است. بنابراین برنامه ریزی تامین منابع مالی پروژه پیش مقدمه شروع هر پروژه سرمایه گذاری جدید باید باشد. چرا که  هر نوع تامین مالی محدودیت ها و ساختار خاص خود را می طلبد.
بی تردید منابع صندوق توسعه ملی به عنوان تنها سهم تعریف شده بخش خصوصی و بخش عمومی غیر دولتی از  درآمدهای نفتی کشور در جهت تامین مالی پروژه های سرمایه گذاری است.به عبارت دیگر صندوق توسعه ملی مهمترین نهادی است که وظیفه تامین مالی پروژه های بخش خصوصی در چارچوب برنامه های توسعه ای کشور را بر عهده دارد. اما از آنجائیکه سرمایه گذاران بخش خصوصی آگاهی کافی نسبت به فرآیند تامین مالی از این طریق و همچنین قوانین و مقررات، چارچوبها و نحوه ی تعامل بانکها و صندوق ندارند، فرصت های زیادی را از دست می دهند.
در شرایط فعلی صندوق توسعه ملی در مقایسه با قیمت تمام شده ی منابع داخلی و خارجی، و با برنامه ریزی برای دریافت حداکثر سوبسید، یکی از ارزانترین منابع برای تامین مالی پروژه های سرمایه گذاری کشور بشمار می رود.
اهداف کلی دوره:
آشنایی با فرآیند دریافت تسهیلات در صندوق توسعه ملی و نقش طرح  توجیهی فنی اقتصادی یا طرح امکان‌سنجی

سرفصل و محتوی دوره :


* نگاهی به اولویت های صندوق توسعه ملی در شرایط جاری
* مراحل دریافت تسهیلات از صندوق توسعه ملی
* منابع صندوق توسعه ملی
* نظام نامه ضوابط و شرایط اعطای تسهیلات ارزی وریالی(صندوق توسعه ملی)
* وظایف بانک عامل در تعامل با صندوق
* نرخ بازده مورد انتظار صندوق (تسهیلات ارزی، ریالی)
* فرآیند پذیرش، بررسی و تصویب طرحها از محل منابع ارزی، ریالی
* سهم آورده تسهیلات
* قراردادهای عاملیت ریالی صندوق توسعه ملی با بانکهای عامل
* انواع تسهیلات، سود، کارمزد و معیارهای تصمیم‌گیری برای انتخاب بانک عامل
* مقایسه تسهیلات ارزی و ریالی و انتخاب نوع تسهیلات
* قانون تسهيل اعطاي تسهيلات بانكي
* نقش طرح امکانسنجی، نحوه تعیین وثایق
* معیارهای اهلیت متقاضی
* سرفصل های تهیه و تدوین طرح امکانسنجی  (مطالعات بازار، مطالعات فنی، مطالعات مالی)
* کیفیت اطلاعات مورد استفاده در تدوین طرح توجیهی فنی اقتصادی امکانسنجی                         
* معیارهای کیفیت طرح توجیهی فنی اقتصادی

تقویم آموزشی موسسه سپینود شرق

 

 

نظرتان را ثبت کنید

سرفصل های آموزش

رویدادهای مرتبط