29
بهمن 1398

پنل تخصصی آموزش تامین مالی از طریق صندوق توسعه ملی در نمایشگاه پتروشیمی کیش

سپینود شرق
محسن شریف-محمدرضا شریف
2 ساعت

 

عنوان پنل تخصصی: آموزش تامین مالی از طریق صندوق توسعه ملی

تاریخ پنل تخصصی: تاریخ 29 بهمن 1398 ساعت 10 تا 11.30

محل برگزاری دوره: جزیره زیبای کیش - مرکز همایش های ین المللی کیش- سالن ابوریحان

محل برگزاری دوره: جزیره زیبای کیش - مرکز همایش های ین المللی کیش - سالن ابوریحان

برای آشنایی بیشتر سرفصل دوره آموزشی فرآیند تامین مالی از طریق صندوق توسعه ملی را مطالعه بفرمایید .

مخاطبین کارگاه:  مدیران عامل، اعضای هیئت مدیره، کارآفرینان و سرمایه گذاران و کلیه کسانی که می خواهند از تسهیلات بانکی و صندوق توسعه ملی استفاده کنند

حضور در این پنل تخصصی رایگان است .

 

نظرتان را ثبت کنید