26
خرداد 1399

بیست و پنجمین دوره کارگاه آموزشی فرآیند تامین مالی از طریق صندوق توسعه ملی- 26 -خرداد - 1399

سپینود شرق با همکاری روزنامه دنیای اقتصاد
محسن شریف-محمدرضا شریف
5 ساعت

بیست و پنجمین دوره کارگاه آموزشی فرآیند تامین مالی از طریق صندوق توسعه ملی- 26 -خرداد - 1399

شروع کلاس : از ساعت 14 الی 19  تاریخ 26 خرداد 1399

نحوه ثبت نام : واحد آموزش دنیای اقتصاد

محل برگزاری دوره: تهران ،خیابان مطهری ،بعد از میرزای شیرازی ، پلاک 370 واحد آموزش دنیای اقتصاد 

برای آشنایی بیشتر سرفصل دوره آموزشی فرآیند تامین مالی از طریق صندوق توسعه ملی را مطالعه بفرمایید .

مخاطبین کارگاه:  مدیران عامل، اعضای هیئت مدیره، کارآفرینان و سرمایه گذاران و کلیه کسانی که می خواهند از تسهیلات بانکی و صندوق توسعه ملی استفاده کنند

نظرتان را ثبت کنید