دوره آموزشی تخصصی امکان سنجی (طرح توجیهی) پروژه‌های نفت، گاز و پتروشیمی

دوره آموزشی تخصصی امکان سنجی (طرح توجیهی) پروژه‌های نفت، گاز و پتروشیمی

آشنایی با نحوه تهیه و تدوین طرح امکان سنجی پروژه های نفت، گاز و پتروشیمی

ادامه مطلب