فهرست مدارک مورد نیاز گزارش طرح‌های امکان‌سنجی-FS- یا طرح توجیهی

  • 14 دی 1394
  • 9867
فهرست مدارک مورد نیاز گزارش طرح‌های امکان‌سنجی-FS- یا طرح توجیهی

(ایجاد، توسعه و انتقال)

 

طر ح توجيهي (ايجاد، توسعه و انتقال)

 

رديف  شرح
الف فهرست مدارک مورد نياز سابقه متقاضي شامل:
1 تصوير: اساس نامه  ، اظهارنامه ثبت شرکت  ، آگهي تاسيس شرکت در روزنامه رسمي
2 تصوير: آگهي روزنامه رسمي آخرين تغييرات (نام شرکت  ، سرمايه  ، سهامداران  ، مديران  ، غيره)
3 تصوير: شناسنامه اعضاء هيئت مديره  ، سهامداران
4 تصوير: کارت ملي اعضاء هيئت مديره   ، سهامداران
5 تصوير: کارت پايان خدمت اعضاء هيئت مديره  ، سهامداران
6 تصوير: مدارک مربوط به تحصيلات  ، سوابق کاري اعضاء هيئت مديره  ، مديران اجرايي   ، مشاوران فني طرح
ب فهرست مدارک مورد نياز تدوين گزارش توجيهي فني و اقتصادي شامل:
1 ارائه: جواز تاسيس، اصلاحيه جواز تاسيس  ، تمديد جواز تاسيس  ، اصلاحيه تمديد جواز تاسيس
2 ارائه: پروانه بهره برداري بخش موجود  ، جواز تاسيس بخش توسعه
3 ارائه: مجوز استفاده از حساب ذخيره ارزي  ، مجوز استفاده از صندوق توسعه ملي
4 ارائه: مجوز محيط زيست  ، مجوز توليد دارو از وزارت بهداشت  ، مجوز احداث کارخانه از وزارت بهداشت
5 ارائه: پروانه اکتشاف معدن  ، گواهي کشف معدن  ، پروانه بهره برداري معدن  ، تعيين ذخيره معدن
6 ارائه: مجوز بهره برداري از چشمه از وزارت نيرو
7 ارائه: اسناد مربوط به محل اجراي طرح  ، تغيير کاربري زمين  ، در صورتي که محل اجراي طرح متعلق به متقاضي نباشد، ارائه اجاره نامه رسمي با مدت اجاره حداقل 10 سال  ، در طرح هاي توسعه، کپي سند بخش موجود و بخش توسعه  ، کروکي محل اجراي طرح
8 ارائه: سايت پلان کلي ساختمان ها  ، پروانه احداث ساختمان از شرکت شهرک هاي صنعتي  ، براي مستحدثات بخش موجود طرح توسعه ارائه پايان کار
9 ارائه: استعلام کامل هزينه هاي بخش محوطه سازي و ساختمان بر اساس نقشه هاي تائيد شده از پيمانکار و در صورت وجود، ارائه قراردادهاي مربوطه آنها
10 ارائه: استعلام/ تاييد/ مجوز تامين آب  ، برق  ، گاز شهري  ، سازمان هاي متبوعه جهت اجراي طرح و در صورتي که هر کدام از موارد فوق انجام شده باشد، ارائه مدارک و پرداخت هاي بابت انشعابات براي طرح هاي فعال يا موجود  ، ارائه رونوشت قبوض صادر شده
11 ارائه: پيش فاکتورهاي مربوط به تجهيزات مورد نياز انشعاب برق (ترانس، سيم کشي ها و غيره)
12 ارائه: پيش فاکتورهاي مربوط به تجهيزات مورد نياز تامين آب (لوله کشي ها، مخازن، پمپ ها و غيره)
13 ارائه: پيش فاکتور از سازنده و فروشنده معتبر در مورد تاسيسات مورد نياز (هواي فشرده  ، چيلر  ، ديگ بخار  ، باسکول  ، جرثقيل  ، سيستم اعلام حريق  ، سيستم حفاظتي)
14 ارائه: پيش فاکتور ماشين آلات مورد تائيد بانک مطابق با پيوست شماره 2
15 ارائه: حداقل دو پيش فاکتور مقايسه اي ماشين آلات مطابق با  پيوست شماره 2
16 ارائه: مشخصات لوازم و تجهيزات آزمايشگاهي، کارگاهي و وسايل نقليه مورد نياز به همراه استعلام قيمت
17 ارائه: نقشه چيدمان ماشين آلات داخلي و خارجي در نقشه هاي ساختماني ارائه شده
18 ارائه: تصاوير مربوط به عمليات فيزيکي و آحاد انجام شده با تعيين موقعيت محل   ، کليه مدارک و مستندات مربوط به هزينه هاي انجام شده
19 ارائه: مشخصات مواد اوليه، کمکي و بسته بندي با ذکر قيمت از منابع داخلي و خارجي و ميزان مصرف طي دوره توليد
20 ارائه: مشخصات و ظرفيت محصولات توليدي با ذکر قيمت فروش از منابع داخلي و خارجي
21 ارائه: سابقه توليد و مصرف محصولات طرح در داخل و بازار جهاني
22 ارائه: ترازنامه آزمايشي کل و معين حساب ها به تاريخ روز و در صورت وجود ارائه آخرين اظهارنامه مالياتي شرکت و يا گزارش حسابرس
23 ارائه: گزارش کارشناسان رسمي دادگستري / معتمد بانک در رابطه با تطبيق سند با محل
24 ارائه: صورتجلسه هيئت مديره شرکت با امضاء کليه اعضاء مبني بر اخذ تسهيلات از بانک

 

درصد مشارکت بانک در هزينه هاي سرمايه گذاري طرح -          
هزينه هاي انجام شده توسط متقاضي -

 

خلاصه اي از فرآيند و روش توليد:

 

 

مقدار و ارزش مواد اوليه مصرفي:

شرح واحد محل تامين ميزان مصرف براي هر واحد محصول ميزان مصرف در 100% ظرفيت عملي با احتساب درصد ضايعات هزينه ارزي واحد مواد (واحد ارز) هزينه ريالي واحدمواد
             
             
             

 

برنامه توليد و فروش محصول:

توليدات واحد ظرفيت سالانه قيمت عمده فروشي
       
       
       

 

 آرشيو فرمت طرح توجيهي بانک ها

نظرتان را ثبت کنید