کود اوره با پوشش گوگردی

کود اوره با پوشش گوگردی

تاریخ پروژه : زمستان1401
کارفرما : شرکت پتروشیمی مرکز

كود اوره با پوشش گوگردي (با نام تجاري S.C.U) که در آن اوره به ‌عنوان منبع نيتروژن عمل مي‌کند و گوگرد به‌عنوان يك پوشش و حفاظ، آزاد شدن نيتروژن را تنظيم مي‌کند. دليل اينكه از گوگرد به‌عنوان پوشش استفاده شده است، اين است كه اولاً قيمت آن ارزان است و ثانياً خود گوگرد نيز يك ماده مغذي است و مخصوصاً در ايران كه بيش از نود درصد خاک‌ها از نوع آهكي است موجب افزايش كيفيت خاك مي‌شود. براي توليد اين ماده گرانول‌هاي اوره از درون يك جريان مذاب گوگرد عبور داده مي‌شوند. پوشش گوگردي مانع از آلودگي آب‌هاي زيرزميني شده و باعث صرفه‌جويي در مصرف کود مي‌شود درنتيجه SCU سازگار با محيط‌زيست است. پوشش گوگردي بسيار شكننده است و در حين حمل‌ونقل ممكن است آسيب ببيند به همين دليل در فرايند توليد، مواد ديگري نيز اضافه مي‌کنند تا ساختار شكننده گوگرد را تقويت كنند و همچنين مکان‌هايي را كه پوشيده نشده‌اند بپوشانند. بسته به شرايط محيطي مانند دما و رطوبت خاك، اين كود هشت الي دوازده هفته دوام دارد. هر چه دماي محيط و رطوبت خاك افزايش يابند سرعت رهايش نيتروژن افزايش مي‌يابد.

 

کاربردهای کود اوره با پوشش گوگردی

تنها حوزه مصرف اوره با پوشش گوگردي در صنايع كشاورزي است كه در آن‌ها به‌عنوان منبع ازت استفاده مي‌شود. استفاده از اين كودها موجب مي‌شود گياه رشد يكنواختي داشته باشد و فرصت كافي براي جذب مواد ريزمغذي مانند آهن و روي را براي گياه فراهم مي‌آورد.
نياز روزافزون به خاك مناسب براي رشد گياه با افزايش مواد افزودني تحت عنوان عناصر ماکرو به دو بخش زير تقسيم مي‌شود:


• بخش اول شامل نيتروژن، فسفر و پتاسيم
• بخش دوم شامل کلسيم، منيزيم و گوگرد

 

اوره گرانول در يک سيستم بستر سيال تا دماي 60-70 درجه سانتي‌گراد گرم مي‌شود. سپس دانه‌هاي اوره گرم شده به درام پوشش دهي منتقل‌شده تا گوگرد مذاب از تانک توسط پمپ مناسب بر روي آن اسپري شود. در اين مرحله با کنترل ميزان گوگرد مي‌توان محصولاتي باقابليت رهايش اوره مختلف توليد کرد. اوره پوشش داده‌شده با گوگرد سپس با استفاده از سيستم انتقال مناسب با درام پوشش¬دهي ديگري منتقل و بر روي آن واکس مذاب اسپري مي‌شود. پس ‌از اين مرحله خروجي درام واکس وارد يک سيستم سردکننده شده تا دماي آن به حدود 40 درجه سانتي‌گراد کاهش يابد. در انتها به ‌منظور کاهش چسبندگي محصول مقداري ماده شيميايي پودري اضافه‌شده و خروجي به سيستم بسته‌بندي هدايت مي‌گردد

 

تهیه شده در گروه مطالعات راهبردی سپینود شرق

نظرتان را ثبت کنید