طرح توجیهی مقدماتی مجتمع تولید نان صنعتی و شیرینی صنعتی

طرح توجیهی مقدماتی مجتمع تولید نان صنعتی و شیرینی صنعتی

تاریخ پروژه : زمستان98
کارفرما : سازمان منطقه آزاد اروند

طرح توجیهی مقدماتی مجتمع تولید نان صنعتی و شیرینی صنعتی

 

کارفرما:سازمان منطقه آزاد اروند

نظرتان را ثبت کنید