طرح توجیهی مقدماتی مجتمع تولید فلزات گرانبها، سنگ و جواهرات قیمتی

طرح توجیهی مقدماتی مجتمع تولید فلزات گرانبها، سنگ و جواهرات قیمتی

تاریخ پروژه : زمستان98
کارفرما : سازمان منطقه آزاد اروند

طرح توجیهی مقدماتی مجتمع تولید فلزات گرانبها، سنگ و جواهرات قیمتی

 

کارفرما: سازمان منطقه آزاد اروند

نظرتان را ثبت کنید