طرح توجیهی مقدماتی روغن مایع خوراکی

طرح توجیهی مقدماتی روغن مایع خوراکی

تاریخ پروژه : بهار98
کارفرما : آقای موسوی

طرح توجیهی مقدماتی روغن مایع خوراکی

طرح توجیهی مقدماتی روغن مایع خوراکی

 

نوشتن پروژه  طرح توجیهی مقدماتی روغن مایع خوراکی :

 

چربي ها و روغن ها مواد غذايي با ارزشي هستند كه علاوه بر تامين انرژي نقش مهمي در بقـاي سـلامت و ادامه حيات داشته و درگروه كالاهاي مصرفي ضروري جاي دارند .

ارزش و اهميت روغن ها در برنـامه غــذايي انـسـان نقـش بـسـزايي داشتــه و عـلاوه بـر اينكـه از بـالاترين سـطح انرژي زايي در مقايسه با ساير گروه هاي مواد غذايي برخوردار است ، حلال ويتامين هاي A , D , E , K نيز بوده و علاوه بر اين تامين كننده اسيدهاي چرب ضروري مانند اسيد لينولئيك و اسيد لينولنيك مي باشـد كـه بـدن قـادر بـه ساخت آنها نمي باشد. اكثر چربي ها و روغن هاي نباتي پس از خارج كردن ناخالصي ها و انجام فرآيندهاي لازم به مصرف خوراكي مي رسند .

 

اهميت چربي ها و روغن ها نه تنها از ديدگاه سلامت بلكه از جنبه تجارت چنان است كـه ضـرورت بررسـي توليـد و مصرف چربي ها و روغن هاي خوراكي لازم به نظر رسيده و از دير باز علاوه بر جنبه تغذيه اي ، مسائل توليدي و صنعتي روغن هاي خوراكي نيز حائز اهميت بوده است .

دانه ها و ميوه هاي روغني به عنوان ماده اوليـه تحـويلي از بخش كشاورزي مهمترين عنصر در فرآيند توليد روغن نباتي بوده كه ضمن توجه به كيفيت مـاده اوليـه اسـتفاده از فناوري متناسب با آن امري اجتناب ناپذير مي باشد .

 

لذا با توجه به توسعه و گسترش فرهنـگ مـصرف محـصولات طبيعي يا ارگانيك مانند روغن هاي بكر يا طبيعي ، قانونمند شدن و ضابطه مند شـدن صـنعت روغنكـشي در رعايـت استانداردها و مقررات جهاني مطلبي ضروري است .

 

این طرح به منظور احداث واحد تولید و بسته بندی روغن های مایع خوراکی با ظرفیت 60 هزار تن در سال در منطقه آزاد انزلی می‏باشد.

 

 

محل: منطقه آزاد انزلی

 

 

نظرتان را ثبت کنید