طرح توجیهی مقدماتی تولید چوب پلاست ومصنوعات آن

طرح توجیهی مقدماتی تولید چوب پلاست ومصنوعات آن

تاریخ پروژه : بهار و تابستان 1395
کارفرما : سازمان برنامه و بودجه استان لرستان

طرح توجیهی مقدماتی تولید چوب پلاست ومصنوعات آن

 


معرفی محصول طرح توجیهی
 محصول تولیدی پس از اجرای طرح توجیهی، تخته پلی وو یا چوب پلاستیک می‌باشد. کد آیسیکISIC  مرتبط با محصول طرح توجیهی در سامانه خدمات و اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت با نام ورق چوب پلاستیک ذکر شده در زیر گروه ساخت چوب و محصولات چوبی به استثنای مبلمان با کد 2021 قرار می گیرد و واحد سنجش آن تن می‌باشد. کد آیسیک ورق خام چوب پلاستیک 2021512342 است .

معرفي كاربردهاي محصول طرح توجیهی

چوب پلاستیک کامپوزیتی است که از اختلاط الیاف چوب و مواد پلیمری (همچون PP، PE یا PVC ) بوجود می‌آید این محصول دارای ظاهری شبیه چوب و خواصی همچون پلاستیک است. این محصول به دلیل شباهت خواص‌فیزیکی و مکانیکی می تواند در بسیاری از موارد جایگزین محصولات ساخته شده از چوب یا پلاستیک قرار گیرد لذا در زمینه کاربرد بسیار متنوع و گسترده می‌باشد کاربرد کنونی این کامپوزیت‌ها بیشتر در بخش ساختمان‌سازی می‌باشد .

بررسي سابقه مصرف محصول طرح توجیهی
کشورهای توسعه یافته علاوه بر شناخت کافی از ویژگی‌های این کامپوزیت سعی در جایگزین کردن آن در اغلب صنایع (با توجه به نوع کاربرد) خود دارند. که این امر باعث گردیده روز به روز بر روند رو به رشد مصرف آن در این کشورها افزوده شود. در کشورهای توسعه یافته استفاده از کامپوزیت‌های چوبی در ساختمان برای سال‌های متمادی صورت می‌گرفته است. این رشد با رقابتی شدن مواد ساختمانی غیر‌چوبی و چوبی تغییر یافت. تکنیک‌های ساختمان‌سازی برای این مواد، ناگزیر به گسترش قوانین و روش‌های ساختمانی موجود بودند.


تحليل ضرورت اجراي طرح توجیهی
کشور‌های صنعتی با تغییر الگوی مصرف خود از فرآورده‌های چوبی به سمت این کامپوزیت سعی در حفظ منابع طبیعی خود (جنگل) دارند چرا که این مواد به صورت ترکیبی از مواد پلاستیکی و چوبی می‌باشد و با توجه به نوع کاربرد و مصرف آن در صنایع مختلف، می‌توان محصولی مناسب و با کیفیت تولید نمود. لذا به نظر می‌رسد تغییر این الگوی مصرف از کشورهای صنعتی به کشورمان، از یک سو سبب رشد و توسعه کشور (به خصوص ساختمان‌سازی) و از سوی دیگر موجب حفظ منابع طبیعی و حیاتی مملکت گردد.
طرح توجیهی احداث واحد تولید ورق چوب پلاست
مواد اولیه، کمکی و مصرفی
گرانول pvc - خاک اره - رزین

بازار هدف طرح توجیهی
تولید محصولات این طرح توجیهی با هدف تامین مصرف داخلی و سپس صادرات انجام خواهد گرفت صنعت ساختمان يكي از بزرگترين بازارهاي كامپوزيت‌هاي چوب پلاست برای مصرف داخل به شمار مي‌آيد.

دانش فني پروژه
با در نظر گرفتن ظرفیت ماشین‌آلات خط تولید و روش تولید آن به نظر می‌آید که فن‌آوری تولید در صورت تامین به موقع مواد اولیه طرح جوابگوی ظرفیت نهایی تولید خواهد بود و در نتیجه تاثیر منفی و یا نقش کاهنده در تعیین حداکثر ظرفیت عملی نخواهد داشت.


خلاصه بررسی مالی طرح توجیهی
طرح توجیهی ورق چوب پلاست

    روش تولید

برای تولید فرآورده‌های مرکب چوب پلاستیک و محصول این طرح توجیهی روش‌های بسیاری وجود دارد که مهمترین روش‌های تولید عبارتند از‌:
1. اکستروژن
  2. قالبگیری صفحه‌ای
  3. قالب‌گیری تزریقی          
4. قالب‌گیری فشاری 
  5.پالتروژن
به دلیل عمومیت بیشتر روش اکسترود کردن نسبت به سایر روش‌ها به صورت اجمالی مورد اشاره قرار خواهند گرفت.
اکستروژن :
اکستروژن متداولترین روش شکل‌دهی این کامپوزیت‌ها است. قابلیت تولید پیوسته، انبوه و اتوماتیک از مزایای این روش به شمار می‌روند. در بین ماشین‌آلات اکستروژن، اکسترودرها‌ی دو پیچه همسوگرد و اکسترودرهای دو پیچه ناهمسوگرد می‌تواند به سه صورت مواد اولیه مجزا، مواد اولیه پیش اختلاط شده و یا گرانول صورت گیرد در این ماشین ذوب مواد در اثر انتقال حرارت از بدنه و برش ایجاد شده در اثر حرکت پیچ صورت می‌گیرد. تولیدات این اکسترودرها می‌تواند به صورت مستقیم به شکل پروفیل‌های اکسترودر شده مورد مصرف قرار گیرد و یا با استفاده از دستگاه گرانول ساز به صورت دانه‌های گرانول در آمده و در مسیر فرآیند‌ها مثل تزریق و یا قالب‌گیری حرارتی مصرف شود.
  انواع اکسترودر :
اکسترودرهای تک پیچه: اکسترودر تک پیچه به فراوانی در فرآیند ترموپلاستیک‌ها استفاده می‌شود این اکسترودرها از سه ناحیه تغذیه، تراکم، فشردگی و اندازه‌گیری و سنجش تشکیل شده‌اند از معایب این به اختلاط ضعیف مواد زمان اقامت گسترده و دبی پایین آنها می‌توان اشاره کرد.
  اکسترودر دو پیچه همسو گرد :
جهت اختلاط عموماً از اکسترودرهای دو پیچه استفاده می‌شود و نوع همسو‌گرد آن اختلاط بهتری ایجاد می‌کند.
  اکسترودر دو پیچه نا همسو گرد موازی :
اکسترودر دو پیچه ناهمسو گرد موازی در تولید پروفیل‌های در و پنجره PVC به کار می‌روند.
ا کسترودر دو پیچه نا همسو گرد مخروطی :
سیستم اکسترودر دو پیچه نا همسو گرد مخروطی دارای اقامت کوتاه و توزیع اقامت باریک است که سبب کنترل دمایی خوب و به حداقل رسیدن تخریب حرارتی می گردد.

  اکسترودر CONEX:
اکسترودر CONEX از دو وتور روتور چرخنده مخروطی تشکیل شده‌اند‌. در اکسترودر CONEX امکان استفاده از مواد ارزان قیمت برای قسمت‌های داخلی پروفیل و مواد خام با گیفیت را در سطح خارجی فراهم می‌سازد و محصول نهایی اکستروژن پروفیل و ورق خواهد بود.

دیاگرام فرایند تولید

     
طرح توجیهی احداث واحد تولید ورق چوب پلاست
نتیجه گیری و پیشنهاد:
محاسبات و شاخص هاي اقتصادي طرح توجیهی نشان مي¬دهد كه طرح داراي توجيه اقتصادي است و به لحاظ اقتصادي آن را كاملاً قابل رقابت و جايگزين با نمونه مشابه وارداتی مي‌سازد و مي‌توان نتيجه‌گيري كرد كه طرح داراي توجيه مناسب بوده و اجراي آن مي‌تواند نتايج مثبتي براي مجري و كشور در برداشته باشد.
منابع:
کلمات کلیدی: (ورق چوب پلاست ، گرانول pvc، خاک اره،  رزین، صنعت ساختمان)

 

تهیه شده در موسسه مطالعاتی سپینود شرق

آرشیو خلاصه طرح توجیهی

 

نظرتان را ثبت کنید