طرح توجیهی مقدماتی احداث کارخانه تولید کاغذ از کربنات کلسیم

طرح توجیهی مقدماتی احداث کارخانه تولید کاغذ از کربنات کلسیم

تاریخ پروژه : زمستان98
کارفرما : سازمان منطقه آزاد اروند

طرح توجیهی مقدماتی احداث کارخانه تولید کاغذ از کربنات کلسیم

 

کارفرما:سازمان منطقه آزاد اروند

نظرتان را ثبت کنید