طرح توجیهی مقدماتی احداث کارخانه تولید پکیج و رادیاتور

طرح توجیهی مقدماتی احداث کارخانه تولید پکیج و رادیاتور

تاریخ پروژه : زمستان98
کارفرما : سازمان منطقه آزاد اروند

طرح توجیهی مقدماتی احداث کارخانه تولید پکیج و رادیاتور

 

کارفرما: سازمان منطقه آزاد اروند

نظرتان را ثبت کنید