طرح توجیهی مقدماتی احداث کارخانه تولید ورق و درب چوب پلاست

طرح توجیهی مقدماتی احداث کارخانه تولید ورق و درب چوب پلاست

تاریخ پروژه : زمستان 98
کارفرما : سازمان منطقه آزاد اروند

طرح توجیهی مقدماتی احداث کارخانه تولید ورق و درب چوب پلاست

 

کارفرما:سازمان منطقه آزاد اروند

نظرتان را ثبت کنید