طرح توجیهی مقدماتی احداث و تکمیل مجتمع سیاحتی هتل امیرکبیر اراک

طرح توجیهی مقدماتی احداث و تکمیل مجتمع سیاحتی هتل امیرکبیر اراک

تاریخ پروژه : پاییز 98
کارفرما : مجتمع سیاحتی و تفریحی امیرکبیر

طرح توجیهی مقدماتی احداث و تکمیل مجتمع سیاحتی هتل امیرکبیر اراک

طرح توجیهی مقدماتی احداث و تکمیل مجتمع سیاحتی هتل امیرکبیر اراک

 

 

امروزه، نیاز به توسعه امکانات رفاهی، ورزشی و خدماتی با توجه به پیشرفت کشور در سالهای اخیر و افزایش انتظارات شهروندان از مسئولین در قبال ارائه خدمات به‌روز و کارآمد، بیش از پیش احساس می‌شود. امکانات موجود روزبه‌روز قدیمی تر شده و کارایی خود را از دست می‌دهند و نیاز است تا با امکانات جدیدتر جایگزین شوند.

 

سالن‌های همایش با گذشت زمان به امکانات جدیدتری برای ارائه و سخنرانی‌ها نیاز دارند که باید به‌روز شوند و ساخت مجموعه‌های ورزشی با توجه به سرانه پایین امکانات ورزشی در کشور باید در دستور کار مسئولین قرار بگیرد.

 

طرح توجیهی مقدماتی احداث و تکمیل مجتمع سیاحتی هتل امیرکبیر اراک

 

 

طرح حاضر، توسط شرکت مطالعات راهبردی سپینود شرق با بررسی میزان هزینه‌های انجام‌شده و هزینه‌های باقیمانده با توجه به پیشرفت فیزیکی، برآورد میزان بازده اقتصادی طرح را در سال‌های شروع به بهره‌برداری انجام داده است.

 

 

نام کارفرما:شرکت مجتمع سیاحتی و تفریحی امیرکبیر

نظرتان را ثبت کنید