طرح توجیهی مقدماتی احداث و بهره برداری از مرکز دریافت و توزیع بین المللی بار هوایی  (کارگو سنتر)

طرح توجیهی مقدماتی احداث و بهره برداری از مرکز دریافت و توزیع بین المللی بار هوایی (کارگو سنتر)

تاریخ پروژه : تابستان 97
کارفرما : شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش

طرح توجیهی مقدماتی احداث و بهره برداری از مرکز دریافت و توزیع بین المللی بار هوایی (کارگو سنتر)

کارفرما:شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش

 

نظرتان را ثبت کنید