طرح توجیهی مقدماتی احداث مجتمع فرآوری و تولید محصولات بر پایه خرما و کنجد

طرح توجیهی مقدماتی احداث مجتمع فرآوری و تولید محصولات بر پایه خرما و کنجد

تاریخ پروژه : زمستان 98
کارفرما : سازمان منطقه آزاد اروند

طرح توجیهی مقدماتی احداث مجتمع فرآوری و تولید محصولات بر پایه خرما و کنجد

 

کارفرما:سازمان منطقه آزاد اروند

نظرتان را ثبت کنید