طرح توجیهی مقدماتی احداث مجتمع تفریحی  و اقامتی ویلایی تشریفات در هندورابی

طرح توجیهی مقدماتی احداث مجتمع تفریحی و اقامتی ویلایی تشریفات در هندورابی

تاریخ پروژه : بهار97
کارفرما : دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد

طرح توجیهی مقدماتی احداث مجتمع تفریحی و اقامتی ویلایی تشریفات در هندورابی

کارفرما:دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد
محل پروژه: منطقه آزاد کیش

 

نظرتان را ثبت کنید