طرح توجیهی مقدماتی احداث مجتمع اقامتی جهت افراد مسن و کم توان

طرح توجیهی مقدماتی احداث مجتمع اقامتی جهت افراد مسن و کم توان

تاریخ پروژه : تابستان 98
کارفرما : شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش

طرح توجیهی مقدماتی احداث مجتمع اقامتی جهت افراد مسن و کم توان

کارفرما:شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش

محل پروژه: منطقه آزاد کیش

 

نظرتان را ثبت کنید