طرح امکان‌سنجی مقدماتی احداث انبار چند منظوره (منطقه آزاد چابهار)

طرح امکان‌سنجی مقدماتی احداث انبار چند منظوره (منطقه آزاد چابهار)

تاریخ پروژه : تابستان 99
کارفرما : شرکت بازرگانی بین المللی آیدا چابهار

طرح امکان‌سنجی مقدماتی احداث انبار چند منظوره (منطقه آزاد چابهار)

کارفرما:شرکت بازرگانی بین المللی آیدا چابهار

نظرتان را ثبت کنید