تحقیقات بازار خودرو بنز

تحقیقات بازار خودرو بنز

گروه ها : تحقیقات بازار
تاریخ پروژه : 1388

نام کارفرما: شرکت ستاره ایران نماینده انحصاری بنز در ایران

حسن انجام کار همه پروژه ها ...

حسن انجام کار شرکت ستاره ایران

پروژه پرسشگری (مطالعه بازار ) از دارندگان خودروهای مرسدس بنز و BMV و Lexus
حسن انجام کار شرکت ستاره ایران

نظرتان را ثبت کنید